TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CON VẬT THÔNG DỤNG NHẤT

Nếu bạn muốn nói về những loài vật mà bạn gặp mặt trong những cuộc chuyện trò bằng tiếng Anh hoặc tất cả thể bạn muốn xem phim tư liệu về động vật hoang dã hoang dã và mong muốn hiểu thêm về những nhỏ vật đang rất được nói đến.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về con vật thông dụng nhất

Điều này nghe dường như giống bạn, thì vấn đề học tên các con vật bởi tiếng Anh để sử dụng tiếng hàng ngày sẽ thực sự có ích. Với lượng ví dụ và hình hình ảnh sưu khoảng được, bài viết sẽ giúp bạn dễ dãi nhớ các từ vựng này hơn.

Xem thêm: 20 Bộ Phim Tâm Lý Mạnh Hàn Quốc Nghẹt Thở Bạn Chớ Nên Bỏ Qua

Hãy thuộc theo dõi nhé.


Phân loại động vật

Động vật rất có thể được phân nhiều loại theo những loại cơ bản khác nhau như sau:

Pets/pet/Vật nuôi
Farm & Domestic Animals/fɑːrm/ /dəˌmes.tɪk ˈæn.ɪ.məl/Gia súc
Wild Animals/waɪld ˈæn.ɪ.məl/Động thứ hoang dã
Mammals/ˈmæm.əl/Động vật bao gồm vú
Sea Animals/siː ˈæn.ɪ.məl/Động đồ vật thủy sinh
Birds/bɝːd/Chim
Insects/ˈɪn.sekt/Côn trùng

Tên những con vật bằng tiếng anh kèm hình ảnh

1. Thú nuôi

Dog/dɑːɡ/Con chó
Puppy/ˈpʌp.i/Chó con, cún con
Turtle/ˈtɝː.t̬əl/Rùa
Rabbit/ˈræb.ɪt/Con thỏ
Parrot/ˈper.ət/Con vẹt
Cat/kæt/Con mèo
Kitten/ˈkɪt̬.ən/Mèo con
Goldfish/ˈɡoʊld.fɪʃ/Cá vàng
Mouse/maʊs/Chuột
Tropical fish/ˈtrɑː.pɪ.kəl fɪʃ/Cá nhiệt độ đới
Hamster/ˈhæm.stɚ/Chuột Hamster

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ dùng học tập tiếng anh

Am phát âm tên các con vật bằng tiếng anh không chỉ giúp đỡ bạn có một vốn trường đoản cú vựng tốt, quá trình giao tiếp trở nên đơn giản dễ dàng hơn mà còn khiến cho người học hiểu được đại phần lớn các câu thành ngữ đi kèm. Mong muốn rằng đông đảo từ vựng với hình ảnh trên sẽ giúp đỡ ích cho bạn trong quy trình học.