NGÀNH DẦU KHÍ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Sinch viên giỏi nghiệp ngành dầu khí ra ngôi trường tất cả nấc lương không hề nhỏ so với những ngành khác. Vậy, ngành dầu khí học gì, tất cả có kân hận nào? Những trường nào thi với xét tuyển ngành dầu khí...

Ngành dầu khí thi kăn năn nào?


Bạn đang xem: Ngành dầu khí đại học bách khoa

1. Đại Học Dầu Khí nước ta (Xét tuyển Khối hận A chuyên ngành kỹ thuật dầu khí. Điểm nguồn vào các thời gian trước xấp xỉ 23 điểm)
2. Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPTP HCM (Xét tuyển kân hận A, A1 chăm ngành nghệ thuật dầu khí. Điểm tuyển sinch ngành 21,5)
3. Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng (Xét tuyển kăn năn A chăm ngành kỹ thuật dầu khí. Điểm đầu vào các năm kia giao động 19,5)
4. Đại Học Mỏ Địa Chất (Xét tuyển chọn kân hận A chăm ngành kỹ thuật dầu khí. Điểm nguồn vào những năm ngoái giao động 18)

Xem thêm: Xem Phim Yêu Trong Đau Thương, Phim Truyện: Yêu Trong Đau Thương

*
report this ad
*
/div<2>/div<5>/div/div/a/img;pagepos:247;cwidth:280px;cheight:250px;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250;rend_px_area:70000;rcnt:1;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:70000;req_px_area:70000;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;scale_font:12px;scale_line_ht:17px;preserve_aspect_ratio:yes;min_scale_font_size:10;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:280px;;cheight:250px;;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250px;rend_px_area:70000;" cwidth="280"/>
*
/div<2>/div<6>/div/a<2>/img;pagepos:256;cwidth:50px;cheight:39px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39;rend_px_area:1950;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1950;req_px_area:1950;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:39px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39px;rend_px_area:1950;" cwidth="50"/>Tuyển sinch ngành kiến trúc kân hận a01

/div<2>/div<6>/div/a<4>/img;pagepos:264;cwidth:50px;cheight:31px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31;rend_px_area:1550;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1550;req_px_area:1550;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:31px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31px;rend_px_area:1550;" cwidth="50"/>4 nguyên tắc thấm thía rút ra trường đoản cú phần nhiều câu chuyện: Kẻ to gan là kẻ sống!

/div<2>/div<6>/div/a<5>/img;pagepos:268;cwidth:50px;cheight:32px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32;rend_px_area:1600;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1600;req_px_area:1600;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:32px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32px;rend_px_area:1600;" cwidth="50"/>Câu cthị trấn tư duy xác minh giàu nghèo vào tương lai


Học nghề gì? Các trường ĐH ở tphcm Các ngôi trường đại học ngơi nghỉ hà nội Học khối hận A xuất sắc hãy chọn ngành gì? Tìm đọc ngành cai quản trị Khách sạn Học kân hận B giỏi buộc phải trọn ngôi trường nào? Học khối C có bao gồm ngành học tập nào? Học khối D tốt nên lựa chọn thi ngành gì?