Từ vựng nhập vai trò quan trọng đặc biệt trong giờ Anh, bởi vì khi bao gồm vốn trường đoản cú vựng duy nhất định, chúng ta mới hoàn toàn có thể giao tiếp, đọc các thông tin cũng tương tự viết bởi tiếng Anh. Vậy cần từng nào từ vựng là đủ? bên dưới đây, ongirlgames.com vẫn tổng hòa hợp 1000 từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng kèm chân thành và ý nghĩa và những ví dụ để các bạn hiểu rõ rộng về nó.

Bạn đang xem: Các từ tiếng anh thông dụng

1000 trường đoản cú vựng giờ Anh thông dụng

I. 1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng

Dưới đây, ongirlgames.com đang sưu tầm cùng tổng hợp 1000 từ bỏ vựng giờ Anh phổ cập theo sản phẩm công nghệ tự bảng vần âm để các chúng ta cũng có thể dễ dàng theo dõi. Không tính ra, ongirlgames.com đã hỗ trợ cả ý nghĩa, các loại từ cùng ví dụ để các chúng ta có thể hiểu rõ rộng nghĩa của những từ này nhé!

1000 từ bỏ vựng giờ Anh thông dụng

Phiên âm

Loại từ

Ý nghĩa

a

<ə>

danh từ

một

ability

<əˈbɪlɪti>

danh từ

khả năng

able

<ˈeɪbl> 

tính từ

có khả năng

about

<əˈbaʊt>

giới từ

khoảng

above

<əˈbʌv>

giới từ

trên, phía trên

accept

<əkˈsept>

động từ

chấp nhận

according (to)

<əˈkɔːrdɪŋ>

giới từ

theo

account

<əˈkaʊnt> 

danh từ

tài khoản

across

<əˈkrɒs>

giới từ

Đi qua

act

<ækt>

động từ

hành động, đóng góp vai.

action

<ˈækʃən>

danh từ

hành động, hành vi.

activity

<ækˈtɪvəti>

danh từ

hoạt động.

actually

<ˈæktʃuəli> 

trạng từ

thực sự, vào thực tế.

add

<æd>

động từ

cộng thêm, thêm vào.

address

<əˈdres>

danh từ

địa chỉ, thì thầm với ai đó, giải quyết.

administration

<ədˌmɪnɪˈstreɪʃən>

danh từ

quản lý, sự điều hành.

admit

<ədˈmɪt>

động từ

thừa nhận, mang lại vào, công nhận.

adult

<ˈædʌlt>

danh từ

người trưởng thành.

affect

<əˈfekt>

động từ

ảnh hưởng, tác động.

after

<ˈæftɚ>

động từ

sau, sau khi.

again

<əˈɡen>

giới từ

lại, một lượt nữa.

against

<əˈɡenst>

động từ

chống lại, bội nghịch đối.

age

danh từ

tuổi, thời gian sống.

agency

<ˈeɪdʒənsi> 

danh từ

cơ quan, công ty, đại lý.

agent

<ˈeɪdʒənt>

danh từ

đại lý, người đại diện.

ago

<əˈɡoʊ>

trạng từ

trước đây, bí quyết đây.

agree

<əˈɡri>

động từ

đồng ý, đồng thuận.

agreement

<əˈɡriːmənt>

danh từ

sự đồng ý, phù hợp đồng.

ahead

<əˈhed>

giới từ

phía trước, trước mặt.

air

danh từ

không khí

all

<ɔːl>

danh từ

tất cả, đông đảo thứ.

allow

<əˈlaʊ>

động từ

cho phép, chấp nhận.

almost

<ˈɔːlmoʊst>

trạng từ

gần như, hầu như.

alone

<əˈloʊn> 

tính từ

một mình, cô đơn.

along

<əˈlɔːŋ>

giới từ

dọc theo, cùng với.

already

<ɔːlˈredi>

trạng từ

đã, đã xảy ra.

also

<ˈɔːlsoʊ> 

từ nối

cũng, cũng như.

although

<ɔːlˈðoʊ>

từ nối

mặc dù, dù.

always

<ˈɔːlweɪz>

trạng từ

luôn luôn, luôn.

American

<əˈmerɪkən>

danh từ

người Mỹ, ở trong về Mỹ.

among

<əˈmʌŋ> 

giới từ

trong số, giữa.

amount

<əˈmaʊnt> 

danh từ

số lượng, tổng số.

analysis

<əˈnæləsɪs>

danh từ

phân tích, phân loại.

and

<ænd>

từ nối

và.

animal

<ˈænɪməl>

danh từ

động vật.

another

<əˈnʌðɚ>

đại từ

một loại khác, một tín đồ khác.

answer

<ˈænsɚ>

danh từ

câu trả lời, trả lời.

any

<ˈeni>

lượng từ

bất kỳ, một số.

anyone

<ˈeniwʌn>

trạng từ

bất kỳ ai, ai đó.

anything

<ˈeniθɪŋ>

trạng từ

bất cứ điều gì, cái gì đó.

appear

<əˈpɪr> 

động từ

xuất hiện, hiện ra.

apply

<əˈplaɪ>

động từ

áp dụng, nộp đơn.

approach

<əˈproʊtʃ>

danh từ

tiếp cận, phương pháp.

area

<ˈeriə> 

danh từ

khu vực, diện tích.

argue

<ˈɑːrɡjuː>

động từ

tranh luận, bàn cãi.

arm

<ɑːrm> 

danh từ

cánh tay, vũ khí.

around

<əɚaʊnd>

giới từ

xung quanh, xung quanh.

arrive

<əɚaɪv>

động từ

đến, tới nơi.

art

<ɑːrt>

danh từ

nghệ thuật.

article

<ˈɑːrtɪkl>

danh từ

bài báo, mục, mạo từ.

artist

<ˈɑːrtɪst>

danh từ

nghệ sĩ, họa sĩ.

as

<æz>

trạng từ

như, như là, khi, vào khi.

ask

<æsk> 

động từ

hỏi, yêu thương cầu, đề nghị.

assume

<əˈsjuːm>

động từ

cho rằng, đưa định.

at

<æt>

giới từ

tại, ở.

attack

<əˈtæk>

động từ

tấn công, công kích.

attention

<əˈtenʃən>

danh từ

sự chú ý, sự tập trung.

attorney

<əˈtɜːrni>

danh từ

luật sư, công tố viên.

audience

<ˈɔːdiəns>

danh từ

khán giả, công chúng.

author

<ˈɔːθɚ>

danh từ

tác giả, đơn vị văn.

authority

<əˈθɔːrəti>

danh từ

quyền lực, thiết yếu quyền.

available

<əˈveɪləbl>

tính từ

có sẵn, có thể sử dụng.

avoid

<əˈvɔɪd>

động từ

tránh, né.

away

<əˈweɪ>

giới từ

xa, đi xa.

baby

<ˈbeɪbi>

danh từ

em bé.

back

giới từ

phía sau, trở lại.

bad

 

tính từ

xấu, tồi, ko tốt.

bag

danh từ

túi, cặp.

ball

danh từ

quả bóng, quả cầu.

bank

danh từ

ngân hàng.

bar

 

danh từ

thanh, quầy, bar.

base

 

động từ

căn cứ, cơ sở.

be

động trường đoản cú tobe

là, ở.

beat

động từ

đánh, đập, tiến công bại.

beautiful

<ˈbjuːtɪfəl>

tính từ

đẹp, xinh đẹp.

because

từ nối

bởi vì, vì.

become

động từ

trở thành, trở nên.

bed

danh từ

mẫu giường, nằm.

before

 

giới từ

trước, trước khi.

begin

động từ

bắt đầu, khởi đầu.

behavior

danh từ

hành vi, biện pháp cư xử.

behind

giới từ

phía sau, đằng sau.

believe

động từ

tin, tin tưởng.

benefit

<ˈbenɪfɪt>

danh từ

lợi ích, được lợi.

best

tính từ

giỏi nhất, hay nhất.

better

<ˈbetɚ>

tính từ

tốt hơn, xuất sắc hơn.

between

 

giới từ

giữa, sinh hoạt giữa.

beyond

giới từ

vượt ra ngoài, xa hơn.

big

tính từ

lớn, to.

bill

danh từ

hóa đơn, tờ tiền.

billion

<ˈbɪljən>

danh từ

tỷ.

bit

 

lượng từ

một chút, một ít.

black

danh từ

đen, màu sắc đen.

blood

danh từ

máu, huyết.

blue

 

danh từ

màu xanh dương.

board

danh từ

tấm ván, ban cai quản trị.

body

<ˈbɑːdi>

danh từ

cơ thể, thân thể.

book

danh từ

sách, để chỗ.

born

động từ

sinh ra, được sinh ra.

both

từ nối

cả hai, cùng.

box

 

danh từ

hộp, thùng.

boy

danh từ

cậu bé, con trai.

break


 

động từ

phá vỡ, ngủ ngơi.

bring


 

động từ

mang, gửi đến.

brother

<ˈbrʌðɚ>

danh từ

anh em (nam).

budget

<ˈbʌdʒɪt>

danh từ

ngân sách, ngân sách.

build

động từ

xây dựng, xây nên.

building

<ˈbɪldɪŋ>

danh từ

tòa nhà, dự án công trình xây dựng.

business

<ˈbɪznəs>

danh từ

kinh doanh, doanh nghiệp.

but

từ nối

nhưng, tuy nhiên.

buy

động từ

mua, tải sắm.

by

giới từ

bởi, bên cạnh.

call

động từ

gọi điện, gọi, kêu gọi.

camera

<ˈkæmɚə>

động từ

máy ảnh, sản phẩm quay.

campaign

danh từ

chiến dịch, cuộc vận động.

can

động trường đoản cú khuyết thiếu

có thể.

cancer

<ˈkænsɚ>

danh từ

ung thư.

candidate

<ˈkændɪdət>

danh từ

ứng viên.

capital

<ˈkæpɪtl>

danh từ

thủ đô, vốn.

car

danh từ

xe hơi, ô tô.

card

danh từ

thẻ

career

danh từ

sự nghiệp, nghề nghiệp.

carry

<ˈkæri> 

động từ

mang, vận chuyển.

case

 

danh từ

trường hợp, hộp đựng.

catch

 

động từ

bắt, cầm cố bắt.

cause

động từ

nguyên nhân, tạo ra.

cell

danh từ

tế bào, ngăn.

center

<ˈsentɚ>

danh từ

trung tâm, tâm điểm.

central

<ˈsentrəl>

tính từ

trung tâm, trung ương.

century

<ˈsentʃɚi>

danh từ

thế kỷ, 100 năm.

certain

<ˈsɜːrtən>

tính từ

chắc chắn, nhất định.

certainly

<ˈsɜːrtənli> 

trạng từ

chắc chắn, nhất định.

chair

danh từ

ghế, công ty tịch.

challenge

<ˈtʃælɪndʒ>

danh từ

thách thức, test thách.

chance

danh từ

cơ hội, may mắn.

change

động từ

thay đổi, phát triển thành đổi.

character

<ˈkærɪktɚ>

danh từ

nhân vật, tính cách.

charge

động từ

tính phí, cáo buộc.

check

động từ

kiểm tra, thanh toán.

child

danh từ

trẻ em, đứa trẻ.

choice

 

danh từ

sự lựa chọn, sự lựa chọn lựa.

choose

động từ

chọn, lựa chọn.

church

danh từ

nhà thờ, giáo đường.

citizen

<ˈsɪtɪzn> 

danh từ

công dân, thành viên.

city

<ˈsɪti>

danh từ

thành phố.

civil

<ˈsɪvəl> 

danh từ

dân sự, công dân.

claim

động từ

tuyên bố, đòi hỏi.

class

danh từ

lớp học, giai cấp.

clear

tính từ

rõ ràng, vào sáng.

clearly

<ˈklɪrli> 

trạng từ

rõ ràng, rành mạch.

close

 

động từ

gần, đóng góp lại.

coach

danh từ

huấn luyện viên, xe khách.

cold

tính từ

lạnh, cảm lạnh.

collection

danh từ

cỗ sưu tập, sự thu thập.

college

<ˈkɑːlɪdʒ> 

danh từ

ngôi trường đại học, ngôi trường cao đẳng.

color

<ˈkʌlɚ>

danh từ

màu sắc, sắc thái.

come

động từ

đến, đi đến.

commercial

tính từ

quảng cáo, yêu mến mại.

common

<ˈkɑːmən>

tính từ

phổ biến, chung.

community

danh từ

cộng đồng, cùng đồng.

company

<ˈkʌmpəni> 

danh từ

công ty, công ty.

compare

động từ

so sánh, đối chiếu.

computer

danh từ

máy tính, sản phẩm công nghệ vi tính.

concern

Động từ

quan tâm, lo ngại.

condition

danh từ

điều kiện, trạng thái.

conference

<ˈkɑːnfɚəns>

danh từ

hội nghị, cuộc họp.

Congress

<ˈkɑːŋɡres> 

danh từ

Quốc hội, Đại hội.

consider

động từ

xem xét, cân nhắc.

consumer

danh từ

người tiêu dùng, khách hàng.

contain

động từ

chứa đựng, bao gồm có.

continue

 

động từ

tiếp tục, duy trì.

control

động từ

kiểm soát, quản ngại lý.

cost

động từ

giá, chi phí.

could

động từ bỏ khuyết thiếu

có thể, gồm khả năng.

country

<ˈkʌntri> 

danh từ

quốc gia, khu đất nước.

couple

<ˈkʌpl> –

danh từ

cặp đôi, nhị người.

course

danh từ

khóa học, quá trình.

court

danh từ

tòa án, sân tennis.

cover

<ˈkʌvɚ>

động từ

bìa, phủ, che đậy.

create

động từ

tạo ra, sáng sủa tạo.

crime

danh từ

tội phạm, tội ác.

cultural

<ˈkʌltʃɚəl>

tính từ

văn hóa, nằm trong văn hóa.

culture

<ˈkʌltʃɚ>

danh từ

văn hóa, văn minh.

cup

 

danh từ

cốc, ly.

current

<ˈkɜːrənt> 

tính từ

hiện tại, mẫu chảy.

customer

<ˈkʌstəmɚ>

danh từ

khách hàng, người tiêu dùng hàng.

cut

động từ

cắt, chặt.

dark

tính từ

tối, đen.

data

<ˈdeɪtə> 

danh từ

dữ liệu, thông tin.

daughter

<ˈdɔːtɚ>

danh từ

con gái, nhỏ ruột.

day

 

danh từ

ngày, buổi ban ngày.

dead

 

động từ

chết, đang mất.

deal

động từ

thỏa thuận, giao dịch.

death

danh từ

cái chết, sự qua đời.

debate

 

động từ

tranh luận, cuộc tranh cãi.

decade

<ˈdekeɪd>

danh từ

thập kỷ, mười năm.

decide

động từ

quyết định, giải quyết.

decision

danh từ

quyết định, sự tấn công giá.

deep

tính từ

sâu, sự sâu sắc.

defense

động từ

phòng vệ, bảo vệ.

degree

động từ

bằng cấp, độ.

Democrat

<ˈdeməkræt> 

danh từ

người Dân chủ, Đảng Dân chủ.

democratic

<ˌdeməˈkrætɪk>

tính từ

dân chủ, dân chủ.

describe

động từ

mô tả, miêu tả.

design

 

danh từ

thiết kế, bạn dạng thiết kế.

despite

giới từ

mặc dù, bất chấp.

detail

<ˈdiːteɪl> 

danh từ

chi tiết, đặc điểm.

determine

động từ

xác định, quyết định.

develop

động từ

phát triển, tiến bộ.

development

danh từ

sự vạc triển, quá trình phát triển.

die

 

động từ

chết, qua đời.

difference

<ˈdɪfɚəns>

danh từ

sự không giống biệt, sự khác nhau.

different

<ˈdɪfɚənt>

tính từ

khác nhau, không giống biệt.

difficult

<ˈdɪfɪkəlt>

tính từ

khó khăn, khó.

dinner

<ˈdɪnɚ>

danh từ

bữa tối, bữa tiệc tối.

direction

danh từ

hướng, phương hướng.

director

danh từ

giám đốc, đạo diễn.

discover

 

động từ

khám phá, tìm ra.

discuss

 

động từ

thảo luận, bàn thảo.

discussion

danh từ

cuộc thảo luận, cuộc bàn thảo.

disease

 

danh từ

bệnh tật, căn bệnh.

do

 

động từ

làm, thực hiện.

doctor

<ˈdɑːktɚ> 

danh từ

bác sĩ, y tá.

dog

danh từ

chó, con chó.

door

 

danh từ

cửa, cánh cửa.

down

giới từ

xuống, về phía dưới.

draw

động từ

vẽ, kéo.

dream

danh từ

giấc mơ, mơ mộng.

drive

 

động từ

lái xe, điều khiển.

drop

 

động từ

rơi, làm rơi.

drug

danh từ

thuốc, hóa học ma túy.

during

<ˈdʊrɪŋ> 

giới từ

trong suốt, trong khoảng thời gian.

each

lượng từ

mỗi, từng cái.

early

<ˈɜːrli>

trạng từ

sớm, nhanh chóng hơn hay lệ.

east

danh từ

phía đông.

easy

<ˈiːzi>

tính từ

dễ dàng, đơn giản.

eat

động từ

ăn, ăn uống uống.

economic

<ˌiːkəˈnɑːmɪk>

tính từ

ghê tế, tương quan đến gớm tế.

economy

<ɪˈkɑːnəmi>

danh từ

nền kinh tế, gớm tế.

edge

 

danh từ

mép, cạnh.

education

<ˌedʒʊˈkeɪʃən>

danh từ

giáo dục, sự giáo dục.

effect

<ɪˈfekt>

danh từ

hiệu quả, tác động.

effort

<ˈefɚt> 

danh từ

nỗ lực, sự cố gắng.

eight

danh từ

tám, số tám.

either

<ˈiːðɚ> 

trạng từ

hoặc là, một trong các hai.

election

<ɪˈlekʃən> 

danh từ

cuộc bầu cử, sự vứt phiếu.

else

trạng từ

khác, nếu như không.

employee

<ɪmˈplɔɪiː>

danh từ

nhân viên, người lao động.

Xem thêm: Serum Honesi - Serum Đặc Trị Nám Siêu Trắng Da, Honesi Serum Đặc Trị Nám Tàn Nhang Siêu Trắng

end

động từ

cuối, kết thúc.

energy

<ˈenɚdʒi>

danh từ

năng lượng, sinh lực.

enjoy

<ɪnˈdʒɔɪ>

động từ

thưởng thức, tận hưởng.

enough

<ɪˈnʌf>

lượng từ

đủ, đủ rồi.

enter

<ˈentɚ>

động từ

đi vào, nhập vào.

entire

<ɪnˈtaɪɚ>

tính từ

toàn bộ, trả toàn.

environment

<ɪnˈvaɪrənmənt> 

danh từ

môi trường, môi trường sống.

environmental

<ɪnˌvaɪrənˈmentəl>

tính từ

liên quan cho môi trường, về môi trường.

especially

<ɪˈspeʃəli> 

trạng từ

đặc biệt, tốt nhất là.

establish

<ɪˈstæblɪʃ>

động từ

thành lập, thiết lập.

even

<ˈiːvn> 

trạng từ

ngay cả, trong cả khi.

evening

<ˈiːvnɪŋ>

danh từ

buổi tối, tối.

event

<ɪˈvent>

danh từ

sự kiện, sự việc.

ever

<ˈevɚ>

Trạng từ

từng, đông đảo khi.

every

<ˈevri>

lượng từ

mỗi, mọi.

everybody

<ˈevribɑːdi>

danh từ

mọi người, tất cả mọi người.

everyone

<ˈevrɪwʌn>

danh từ

mỗi người, tất cả mọi người.

everything

<ˈevriθɪŋ> 

danh từ

mọi thứ, toàn bộ mọi thứ.

evidence

<ˈevɪdəns>

danh từ

bằng chứng, tài liệu.

exactly

<ɪɡˈzæktli> 

trạng từ

chính xác, đúng.

example

<ɪɡˈzæmpl̩> 

danh từ

ví dụ, gương mẫu.

executive

<ɪɡˈzekjətɪv>

tính từ

điều hành, cai quản lý.

exist

<ɪɡˈzɪst> 

động từ

tồn tại, có thực.

expect

<ɪkˈspekt>

động từ

mong đợi, dự đoán.

experience

<ɪkˈspɪriəns>

danh từ

kinh nghiệm, trải nghiệm.

expert

<ˈekspɜrt>

danh từ

chuyên gia, chăm viên.

explain

<ɪkˈspleɪn>

động từ

giải thích, làm cho rõ.

eye

danh từ

mắt, con mắt.

face

 

danh từ

mặt, khuôn mặt.

fact

danh từ

sự thật, thực tế.

factor

<ˈfæktɚ>

danh từ

yếu tố, nhân tố.

fail

 

động từ

thất bại, ko thành công.

fall

 

động từ

rơi, ngã, sụp đổ.

family

<ˈfæməli> 

danh từ

gia đình, họ hàng.

far

 

động từ

xa, xa xôi.

fast

tính từ

nhanh, nhanh chóng.

father

<ˈfɑːðɚ>

danh từ

cha, bố.

fear

 

động từ

sợ, sợ hãi.

federal

<ˈfedɚəl>

danh từ

liên bang, liên bang hóa.

feel

động từ

cảm thấy, cảm nhận.

feeling

<ˈfiːlɪŋ>

danh từ

cảm giác, tình cảm.

few

 

lượng từ

vài, một ít.

field

danh từ

cánh đồng, bãi, lĩnh vực.

fight

danh từ

chiến đấu, đánh nhau.

figure

<ˈfɪɡjɚ>

danh từ

hình dạng, số liệu, nhỏ số.

fill

 

động từ

phủ đầy, điền vào.

film

danh từ

phim, bộ phim.

final

<ˈfaɪnəl>

tính từ

cuối cùng, sau cùng.

finally

<ˈfaɪnəli>

trạng từ

cuối cùng, sau cùng.

financial

tính từ

tài chính, về tài chính.

find

động từ

tra cứu thấy, phân phát hiện.

fine

tính từ

tốt, tuyệt vời, vạc tiền.

finger

<ˈfɪŋɡɚ> 

danh từ

ngón tay.

finish

<ˈfɪnɪʃ>

động từ

hoàn thành, kết thúc.

fire

danh từ

ửa, cháy, sa thải.

firm

 

danh từ

công ty, công ty cố định, vững chắc.

first

số trang bị tự

đầu tiên, trước tiên.

fish

 

danh từ

cá, câu cá.

five

 

danh từ

năm, số năm.

floor

danh từ

sàn nhà, tầng.

fly

động từ

bay, bé ruồi.

focus

<ˈfoʊkəs>

động từ

tập trung, nhìn chuyên chú.

follow

<ˈfɑːloʊ>

động từ

theo sau, đi theo.

food

 

danh từ

thức ăn, đồ gia dụng ăn.

foot

danh từ

chân, bàn chân.

for

 

giới từ

cho, vì, để.

force

động từ

lực, cưỡng bức, ép buộc.

foreign

<ˈfɔːrɪn>

danh từ

nước ngoài, ngoại quốc.

forget

 

động từ

quên, quên đi.

form

động từ

hình thức, form.

former

<ˈfɔːrmɚ>

tính từ

trước, nguyên, cũ.

forward

<ˈfɔːrwɚd>

giới từ

về phía trước, tiến lên.

four

 

danh từ

bốn, số bốn.

free

 

tính từ

miễn phí, từ do.

friend

danh từ

bạn, fan bạn.

from

giới từ

từ, từ phía.

front

giới từ

mặt trước, phía trước.

full

 

tính từ

đầy đủ, đầy.

fund

danh từ

quỹ, quỹ tiền, quỹ tài chính.

future

<ˈfjuːtʃɚ> 

danh từ

tương lai, tương lai hơn.

game

<ɡeɪm>

danh từ

trò chơi, trò thể thao.

garden

<ˈɡɑːrdn>

danh từ

vườn, quần thể vườn.

gas

<ɡæs>

danh từ

khí, khí gas.

general

<ˈdʒenɚəl>

tính từ

tổng quát, chung, tướng.

generation

<ˌdʒenəɚeɪʃən>

danh từ

cầm hệ, đời, sự sinh ra.

get

<ɡet>

động từ

nhận được, đạt được.

girl

<ɡɜːrl>

danh từ

cô gái, nhỏ gái.

give

<ɡɪv>

động từ

cho, tặng, đưa.

glass

<ɡlæs>

danh từ

ly, cốc, kính.

go

<ɡoʊ>

động từ

đi, đi ra.

goal

<ɡoʊl>

danh từ

mục tiêu, bàn thắng.

good

<ɡʊd>

tính từ

tốt, tốt đẹp.

government

<ˈɡʌvɚnmənt>

danh từ

chính phủ, bao gồm quyền.

great

<ɡreɪt>

tính từ

giỏi vời, vĩ đại.

green

<ɡriːn>

danh từ

màu xanh lá cây, xanh.

ground

<ɡraʊnd> 

danh từ

mặt đất, bến bãi đất, sân.

group

<ɡruːp>

danh từ

nhóm, nhóm hợp.

grow

<ɡroʊ> 

động từ

mọc, vạc triển, trưởng thành.

growth

<ɡroʊθ> 

danh từ

sự tăng trưởng, sự phạt triển.

guess

<ɡes> 

động từ

đoán, bỏng đoán, mong chừng.

gun

<ɡʌn>

danh từ

súng, khẩu súng.

guy

<ɡaɪ>

danh từ

chàng trai, chàng.

hair

danh từ

tóc, mái tóc.

half

lượng từ

một nửa, nửa.

hand

danh từ

tay, bàn tay.

hang

động từ

treo, mắc, treo lên.

happen

<ˈhæpən> 

động từ

xảy ra, xảy đến.

happy

<ˈhæpi>

tính từ

vui vẻ, hạnh phúc.

hard

 

tính từ

khó khăn, cứng, cứng rắn.

have

động từ

có, sở hữu.

he

đại từ

anh ấy, ông ấy.

head

 

danh từ

đầu, phần đầu.

health

danh từ

sức khỏe, triệu chứng sức khỏe.

hear

động từ

nghe, lắng nghe.

heart

danh từ

trái tim, lòng trắc ẩn.

heat

danh từ

nhiệt, sức nóng.

heavy

<ˈhevi> 

tính từ

nặng, nặng nề nề.

help

động từ

giúp đỡ, trợ giúp.

her

đại từ

cô ấy, bà ấy.

here

 

trạng từ

ở đây, tại đây.

herself

đại từ phản bội thân

chính bạn dạng thân cô ấy, chính phiên bản thân bà ấy.

high

tính từ

cao, cao hơn, mức cao.

him

đại từ

anh ấy, ông ấy.

himself

đại từ bội nghịch thân

chính bạn dạng thân anh ấy, chính bản thân ông ấy.

his

danh từ

của anh ấy, của ông ấy.

history

<ˈhɪstɚi> 

danh từ

lịch sử, vượt khứ.

hit

động từ

đánh, đập, va chạm.

hold

động từ

cầm, giữ, nắm.

home

danh từ

nhà, gia đình, quê hương.

hope

 

động từ

hy vọng, hi vọng.

hospital

<ˈhɑːspɪtl>

danh từ

bệnh viện, viện chăm sóc lão.

hot

tính từ

nóng, lạnh bức.

hotel

 

danh từ

khách sạn.

hour

 

danh từ

giờ, giờ đồng hồ.

house

 

danh từ

ngôi nhà, căn nhà.

how

từ để hỏi

như nuốm nào, làm sao.

however

 

trạng từ

tuy nhiên, dù sao.

huge

tính từ

to lớn, khổng lồ.

human

<ˈhjuːmən>

danh từ

con người, loài người.

hundred

<ˈhʌndrəd>

danh từ

một trăm, mặt hàng trăm.

husband

<ˈhʌzbənd>

danh từ

chồng, ông xã.

I

 

danh từ

tôi, tớ, ta.

idea

danh từ

ý tưởng, ý kiến.

identify

động từ

xác định, dấn biết.

if

<ɪf> 

từ nối

nếu, nếu như như.

image

<ˈɪmɪdʒ>

danh từ

hình ảnh, hình tượng.

imagine

<ɪˈmædʒɪn>

động từ

tưởng tượng, tưởng tượng ra.

impact

<ˈɪmpækt>

động từ

tác động, ảnh hưởng.

important

<ɪmˈpɔrtnt> 

tính từ

quan trọng, trọng đại.

improve

<ɪmˈpruv>

động từ

cải thiện, cải tiến.

in

<ɪn>

giới từ

trong, làm việc trong.

include

<ɪnˈklud>

động từ

bao gồm, kể cả.

including

<ɪnˈkludɪŋ>

động từ

bao gồm, nói cả.

increase

<ɪnˈkris>

động từ

tăng, tăng lên.

indeed

<ɪnˈdid>

trạng từ

thực sự, quả thật.

indicate

<ˈɪndɪˌkeɪt> 

động từ

chỉ ra, mang lại thấy.

individual

<ˌɪndɪˈvɪdʒuəl>

danh từ

cá nhân, riêng lẻ.

industry

<ˈɪndəstri>

danh từ

ngành công nghiệp, ngành nghề.

information

<ˌɪnfɚmeɪʃən>

danh từ

thông tin, tin tức.

inside

<ɪnˈsaɪd>

giới từ

bên trong, trong.

instead

<ɪnˈsted>

trạng từ

thay vì, rứa vào đó.

institution

<ˌɪnstɪˈtuːʃən>

danh từ

tổ chức, cơ quan.

interest

<ˈɪntrəst> 

danh từ

sự quan liêu tâm, lợi ích.

interesting

<ˈɪntrəstɪŋ> 

tính từ

thú vị, hấp dẫn.

international

<ˌɪntɚnæʃənəl>

tính từ

quốc tế, toàn cầu.

interview

<ˈɪntɚvjuː>

danh từ

cuộc bỏng vấn, cuộc trò chuyện.

into

<ˈɪntuː>

giới từ

vào trong, vào trong.

investment

<ɪnˈvestmənt> 

danh từ

đầu tư, khoản đầu tư.

involve

<ɪnˈvɑlv>

động từ

liên quan, tham gia.

issue

<ˈɪʃuː> 

danh từ

vấn đề, vấn đề.

it

<ɪt>

danh từ

nó, nó (đại từ bỏ nhân xưng).

item

<ˈaɪtəm>

danh từ

mục, mặt hàng hóa.

its

<ɪts>

đại từ

của nó, của nó (đại trường đoản cú sở hữu).

itself

<ɪtˈself> 

đại từ bội nghịch thân

chính nó, nó tự.

job

danh từ

công việc, nghề nghiệp.

join

 

động từ

tham gia, gia nhập.

just

trạng từ

chỉ, bắt đầu chỉ, đúng.

keep

 

động từ

giữ, duy trì.

key

danh từ

chìa khóa, nhân tố quan trọng.

kid

danh từ

đứa trẻ, con nít.

kill

 

động từ

giết, liền kề hại.

kind

tính từ

loại, thể loại; tử tế, tốt bụng.

kitchen

<ˈkɪtʃən>

danh từ

nhà bếp.

know

động từ

biết, hiểu.

knowledge

<ˈnɑːlɪdʒ> 

danh từ

kiến thức, tri thức.

land

danh từ

đất, đất đai.

language

<ˈlæŋɡwɪdʒ> 

danh từ

ngôn ngữ.

large

tính từ

lớn, rộng.

last

 

tính từ

cuối cùng, trước lúc hết.

late

tính từ

muộn, trễ; đã mất, vẫn qua đời.

later

<ˈleɪtɚ>

trạng từ

sau này, sau đó.

laugh

động từ

cười

law

danh từ

luật, pháp luật.

lawyer

<ˈlɔɪ.jɚ> 

danh từ

người giải pháp sư.

lay

động từ

đặt, để, ba trí.

lead

 

động từ

dẫn dắt, dẫn đường.

leader

<ˈliːdɚ> 

danh từ

người lãnh đạo, người dẫn đầu.

learn

 

động từ

học, kiếm tìm hiểu.

least

 

trạng từ

ít nhất, nhỏ dại nhất.

leave

động từ

tránh đi, ra đi.

left

 

động từ

trái, còn lại.

leg

danh từ

chân.

legal

<ˈliːɡəl>

tính từ

thích hợp pháp, pháp lý.

less

 

tính từ

ít hơn, ko nhiều.

let

động từ

để, cho phép.

letter

<ˈletɚ> 

danh từ

lá thư, chữ cái.

level

<ˈlevəl>

danh từ

mức độ, trình độ.

lie

động từ

nói dối, nằm.

life

danh từ

cuộc sống, sự sống.

light

danh từ

ánh sáng, nhẹ nhàng.

like

động từ

giống, như.

likely

<ˈlaɪkli> 

trạng từ

có khả năng, bao gồm thể.

line

danh từ

dòng, hàng, đường.

list

danh từ

danh sách, liệt kê.

listen

<ˈlɪsən> 

động từ

nghe, lắng nghe.

little

<ˈlɪtəl>

lượng từ

nhỏ, ít.

live

 

động từ

sống, sinh sống.

local

<ˈloʊkəl>

tính từ

địa phương.

long

tính từ

dài, lâu.

look

 

động từ

nhìn.

lose

động từ

mất.

loss

danh từ

sự mất mát, tổn thất.

lot

lượng từ

nhiều, siêu nhiều.

love

động từ

yêu

low

tính từ

thấp.

machine

danh từ

lắp thêm móc, thiết bị.

magazine

<ˌmæɡəˈziːn>

danh từ

tạp chí, ấn phẩm.

main

 

tính từ

chính, nhà yếu.

maintain

 

động từ

duy trì, bảo quản.

major

<ˈmeɪdʒɚ>

tính từ

chính, quan liêu trọng; siêng ngành.

majority

danh từ

đa số, phần lớn.

make

động từ

làm, tạo nên ra.

man

danh từ

người lũ ông, người.

manage

<ˈmænɪdʒ>

động từ

quản lý, điều hành.

management

<ˈmænɪdʒmənt>

danh từ

quản lý, sự quản ngại lý.

manager

<ˈmænɪdʒɚ>

danh từ

người quản lí lý, giám đốc.

many

<ˈmeni>

lượng từ

nhiều, nhiều.

market

<ˈmɑːrkɪt> 

danh từ

thị trường, chợ.

marriage

<ˈmæriɪdʒ> 

danh từ

hôn nhân, cuộc sống hôn nhân.

material

danh từ

vật liệu, nguyên liệu; hóa học liệu, tài liệu.

matter

<ˈmætɚ>

danh từ

vấn đề, điều quan liêu trọng.

may

động từ bỏ khuyết thiếu

có thể, bao gồm lẽ.

maybe

<ˈmeɪbiː>

trạng từ

có thể, bao gồm lẽ.

me

đại từ

tôi, tớ.

mean

tính từ

có nghĩa là, ý chỉ.

measure

<ˈmeʒɚ>

danh từ

đo lường, biện pháp.

media

<ˈmidiə>

danh từ

truyền thông, phương tiện truyền thông.

medical

<ˈmedɪkl>

tính từ

y tế, thuộc về y học.

meet

động từ

gặp gỡ, họp.

meeting

<ˈmiːtɪŋ> 

danh từ

cuộc họp, buổi gặp gỡ.

II. Link download 1000 tự vựng giờ Anh thông dụng

Để hoàn toàn có thể thuận tiện mang đến các chúng ta có thể tải về file 1000 tự vựng giờ đồng hồ Anh phổ biến PDF, đưới phía trên ongirlgames.com đang sưu tầm cùng tổng thích hợp lại 1000 từ bỏ vựng giờ Anh thông dụng để giú

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *