Để góp quý khách dễ ợt trong vấn đề xem ngày tốttháng 7 năm 2019 tương tự như thuận luôn tiện trong vấn đề so sánh các ngày vào tháng 7/2019 với nhau. Chúng tôi đã Tổng hòa hợp tất một ngày dài đẹp vào tháng 72019 cũng giống như đưa ra những ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường đúng theo quý chúng ta không yêu cầu xem ngày giỏi tháng 7 năm 2019 tốt xem ngày đẹp tháng 7 năm 2019 bởi vì đã có dự định tiến hành các bước vào một ngày rõ ràng trong tháng 7, quý bạn vui vẻ tìm cho ngày tương xứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn dụng cụ Xem ngày giỏi xấu giúp thấy một ngày cầm thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2019

Xem ngày xuất sắc tháng 8 năm 2019


Xem ngày xuất sắc tháng 9 năm 2019


Xem phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng mực thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 7 NĂM 2019


Lịch dương

1

Tháng 7


Lịch âm

29

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 7


Lịch âm

30

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 7


Lịch âm

1

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 7


Lịch âm

2

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 7


Lịch âm

3

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 7


Lịch âm

4

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày gần kề Thìn, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 7


Lịch âm

5

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 7


Lịch âm

6

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 7


Lịch âm

7

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 7


Lịch âm

8

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 7


Lịch âm

9

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 7


Lịch âm

10

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 7


Lịch âm

11

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 7


Lịch âm

12

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 7


Lịch âm

13

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 7


Lịch âm

14

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày giáp Dần, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 7


Lịch âm

15

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 7


Lịch âm

16

Tháng 6


Xem thêm: Hoa Anh Đào Nhật Bản Nở Vào Tháng Mấy ? Hoa Anh Đào

Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 7


Lịch âm

17

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 7


Lịch âm

18

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 7


Lịch âm

19

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 7


Lịch âm

20

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 7


Lịch âm

21

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 7


Lịch âm

22

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 7


Lịch âm

23

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 7


Lịch âm

24

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày giáp Tý, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 7


Lịch âm

25

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 7


Lịch âm

26

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 7


Lịch âm

27

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 7


Lịch âm

28

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 7


Lịch âm

29

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đây là Tổng hợp ngày xuất sắc tháng 7 năm 2019 mà cửa hàng chúng tôi muốn giữ hộ đến những bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhác nhau. Thay nên, khi nắm bắt được ngày xuất sắc xấu trong tháng 7/2019 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và đúng đắn nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022


Xem tử vi phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
1234567891011121314 1516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng có phải là thành quả phong thủy?
Mỗi con số trong hàng sim điện thoại đều có những năng lượng riêng, tùy thuộc vào trật tựcủa hàng số nhưng Sim điện thoại cảm ứng thông minh có thể tác động tới các bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu(hung)
*
Dùng khiếp dịch chọn sim phong thủy giỏi cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những lưu ý quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủyhợp tuổi thỏa ao ước muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay giải hòa vậnhạn
*
Tìm hiểu bỏ ra tiết ý nghĩa sâu sắc bộ gậy vào tarot năm 2022 new nhất!
*
Hướng dẫn cách bói bài bác tarot cho người mới ban đầu chi tiết
*
Năm 2022, xem bói bài xích tarot ở đâu hay cùng uy tín liệu bạn đã biết?
*
Mua bài xích Tarot ngơi nghỉ đâu? Địa chỉ mua bài xích tarot uy tín chúng ta nên biết?
*
Xem bói ý nghĩa bộ bài bác Oracle Tarot năm 2022 đầy đủ, đúng mực
*
Ý nghĩa xuôi với ngược của lá bài strength trong tarot năm 2022
*
Giải mã chân thành và ý nghĩa lá bài xích Tarot The World năm 2022 khá đầy đủ nhất!
*
LÁ THE JUDGEMENT - GIẢI MÃ Ý NGHĨA LÁ BÀI CHÍNH XÁC NHẤT NĂM 2022
*
Luận giải ý nghĩa lá bài xích the sun trong tarot năm 2022 bỏ ra tiết?
*
Ý nghĩa lá bài bác The Moon lúc kết hợp với các lá bài xích khác là gì?

Xem ngày tốt xấu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *