Title Performer Release date Info
We Don't Talk Anymore Charlie Puth featuring Selena Gomez January 29, 2016 First release
We Don't Talk Anymore Bailey Pelkman February 1, 2016
We Don't Talk Anymore Maddie Wilson & Madilyn Bailey February 8, 2016
We Don't Talk Anymore Sara Farell February 18, 2016
We Don't Talk Anymore Ben Schuller February 2016
We Don't Talk Anymore Fly by Midnight feat.

Bạn đang xem: Charlie puth, selena gomez

Nicolette Mare & Nicole Medoro
March 2, 2016
We Don't Talk Anymore Ben Woodward feat. Kim Leitinger March 26, 2016
We Don't Talk Anymore Tiffany Alvord - Future Sunsets April 2, 2016
We Don't Talk Anymore Emma Heesters & Mike Attinger May 6, 2016
We Don't Talk Anymore Emma Heesters May 27, 2016
We Don't Talk Anymore Frank Rivers ft. Mia Love June 28, 2016
We Don't Talk Anymore The Animal in Me August 30, 2016
We Don't Talk Anymore Kina Grannis và Mario Jose - KHS September 16, 2016
We Don't Talk Anymore Travis Atreo September 28, 2016
We Don't Talk Anymore Sabrina December 2, 2016 Acoustic
We Don't Talk Anymore Green Jade feat.

Xem thêm: Tai Nạn Ở Đà Lạt, 2 Người Bị Thương Nặng, Tai Nan O Da Lat

Jonae (Sunset Lounge Studio Artists)
December 16, 2016
We Don't Talk Anymore Our Last Night x Andie Case December 21, 2016
We Don't Talk Anymore Alex G và T.J. Brown December 2016
We Don't Talk Anymore Kidz Bop Kids January 20, 2017
Let Me Love You - We Don't Talk Anymore Gardiner Sisters January 24, 2017 Medley
We Don't Talk Anymore Jordan Hébert March 8, 2017
We Don't Talk Anymore Stereo Dub feat. Shelly Sony March 31, 2017
We Don't Talk Anymore Nora & Will June 8, 2019 Acoustic
We Don't Talk Anymore Hannah's Yard August 21, 2020 Acoustic

Title Performer Release date Info
i We Don't Talk Anymore Piano Dreamers March 11, 2016
i We Don't Talk Anymore Guitar Tribute Players September 2, 2016
i We Don't Talk Anymore Daniel Jang February 28, 2017
i We Don't Talk Anymore Rick Braun February 2017
i We Don't Talk Anymore Walk Off the Earth April 14, 2017
i We Don't Talk Anymore Josh Vietti August 4, 2017
i We Don't Talk Anymore Justin Ward feat. Desmond Amos April 20, 2018
i We Don't Talk Anymore Acoustic Heartstrings September 21, 2018 Acoustic
i We Don't Talk Anymore Twinkle Twinkle Little Rock Star October 5, 2018
i We Don't Talk Anymore Music Box Mania October 5, 2018
i We Don't Talk Anymore Sweet Little Band January 16, 2020
i We Don't Talk Anymore Midnite String Quartet January 31, 2020
i We Don't Talk Anymore Yoga Pop Ups February 21, 2020
i We Don't Talk Anymore Billboard Baby Lullabies March 26, 2021

*

Discover The Original

ongirlgames.com is building the most comprehensive source of cover tuy vậy information.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *