Việt Nam

Lãnh thổ vn qua từng thời kỳ là sự chuyển đổi không gian sống sót của fan Việt, thể hiện bởi các triều đại thiết yếu thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về những nhà nước khác, dịp xâm chiếm đoạt được được cương vực mới.

Tựu tầm thường lại vùng bờ cõi cốt lõi tạo nên ra fan Việt tiến bộ là vùng châu thổ sông Hồng, sau những thế kỷ chinh phục, đồng hóa, vỡ hoang mà lãnh thổ trải dài mang đến đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

Thời Hồng Bàng (*)

*

Hình 1. Bỏng ước giáo khu hai nước Văn Lang (màu vàng) của những vua Hùng với xứ Nam cương (màu xanh lục) của Thục Phán, về sau hợp tốt nhất thành nước Âu Lạc vào mức thế kỷ lắp thêm 3 TCN.