Truyện Tranh Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/dong-hoa-phuong-cuu.jpg?w=593" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/dong-hoa-phuong-cuu.jpg?w=593" class="size-medium wp-image-5467" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/dong-hoa-phuong-cuu.jpg?w=593&h=715" alt="Chẩm Thượng Thư - Đông Hoa - Phượng Cửu (hình lớn)" width="593" height="715" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/dong-hoa-phuong-cuu.jpg?w=593&h=715 593w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/dong-hoa-phuong-cuu.jpg?w=124&h=150 124w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/dong-hoa-phuong-cuu.jpg?w=829&h=1000 829w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/dong-hoa-phuong-cuu.jpg?w=768&h=927 768w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/dong-hoa-phuong-cuu.jpg 1017w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Chẩm Thượng Thư – Đông Hoa – Phượng Cửu (hình lớn)


Bạn đang xem: Truyện tranh tam sinh tam thế chẩm thượng thư

" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown.jpg?w=593" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown.jpg?w=593" class="size-medium wp-image-5433" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown.jpg?w=593&h=591" alt="Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư - Trầm Diệp - A Lan Nhược" width="593" height="591" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown.jpg?w=593&h=591 593w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown.jpg?w=150&h=150 150w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown.jpg?w=768&h=766 768w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown.jpg 900w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư – Trầm Diệp – A Lan Nhược


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown-2.jpg?w=558" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown-2.jpg?w=558" class="size-full wp-image-5432" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown-2.jpg?w=593" alt="Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư - Trầm Diệp - A Lan Nhược" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown-2.jpg 558w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown-2.jpg?w=93 93w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" />Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư – Trầm Diệp – A Lan Nhược


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown-1.jpg?w=593" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown-1.jpg?w=593" class="size-medium wp-image-5431" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown-1.jpg?w=593&h=863" alt="Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư - A Lan Nhược" width="593" height="863" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown-1.jpg?w=593&h=863 593w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown-1.jpg?w=103&h=150 103w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-unknown-1.jpg 618w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư – A Lan Nhược" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-co-hanh.jpg?w=593" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-co-hanh.jpg?w=593" class="size-medium wp-image-5423" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-co-hanh.jpg?w=593&h=812" alt="Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư - A Lan N" width="593" height="812" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-co-hanh.jpg?w=593&h=812 593w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-co-hanh.jpg?w=110&h=150 110w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-co-hanh.jpg 657w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư – A Lan N


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-a-lan-nhuoc.jpg?w=560" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-a-lan-nhuoc.jpg?w=560" class="size-full wp-image-5422" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-a-lan-nhuoc.jpg?w=593" alt="Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư - Cơ Hoành" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-a-lan-nhuoc.jpg 560w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt-a-lan-nhuoc.jpg?w=93 93w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" />Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư – Cơ Hoành


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-8.jpg?w=563" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-8.jpg?w=563" class="size-full wp-image-5381" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-8.jpg?w=593" alt="Chẩm Thượng Thư - Yến Trì Ngộ" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-8.jpg 563w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-8.jpg?w=113 113w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" />Chẩm Thượng Thư – Yến Trì Ngộ


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-6.jpg?w=563" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-6.jpg?w=563" class="size-full wp-image-5380" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-6.jpg?w=593" alt="Chẩm Thượng Thư - Trầm Diệp" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-6.jpg 563w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-6.jpg?w=113 113w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" />Chẩm Thượng Thư – Trầm Diệp


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-5.jpg?w=563" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-5.jpg?w=563" class="size-full wp-image-5379" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-5.jpg?w=593" alt="Chẩm Thượng Thư - Bạch Cổn Cổn" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-5.jpg 563w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-5.jpg?w=113 113w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" />Chẩm Thượng Thư – Bạch Cổn Cổn


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-4.jpg?w=563" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-4.jpg?w=563" class="size-full wp-image-5378" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-4.jpg?w=593" alt="Chẩm Thượng Thư - tô Mạch Diệp" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-4.jpg 563w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-4.jpg?w=113 113w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" />Chẩm Thượng Thư – tô Mạch Diệp


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-3.jpg?w=563" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-3.jpg?w=563" class="size-full wp-image-5377" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-3.jpg?w=593" alt="Chẩm Thượng Thư - Cơ Hoành" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-3.jpg 563w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-3.jpg?w=113 113w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" />Chẩm Thượng Thư – Cơ Hoành


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-2.jpg?w=563" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-2.jpg?w=563" class="size-full wp-image-5376" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-2.jpg?w=593" alt="Chẩm Thượng Thư - bốn Mệnh Tinh Quân" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-2.jpg 563w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-2.jpg?w=113 113w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" />Chẩm Thượng Thư – tư Mệnh Tinh Quân


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-1.jpg?w=563" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-1.jpg?w=563" class="size-full wp-image-5375" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-1.jpg?w=593" alt="Chẩm Thượng Thư - A Lan Nhược" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-1.jpg 563w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/quan-phc6b0c6a1ng-1.jpg?w=113 113w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" />Chẩm Thượng Thư – A Lan Nhược


Xem thêm: Khám Phá Ẩm Thực Việt Nam Theo Vùng Miền, Tinh Hoa Văn Hóa Với Ẩm Thực Việt Nam 3 Miền Bắc

" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/qp-7.jpg?w=563" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/qp-7.jpg?w=563" class="size-full wp-image-5374" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/qp-7.jpg?w=593" alt="Chẩm Thượng Thư - Đông Hoa Đế Quân" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/qp-7.jpg 563w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/09/qp-7.jpg?w=113 113w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" />Chẩm Thượng Thư – Đông Hoa Đế Quân


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt.jpg?w=584" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt.jpg?w=584" class="size-full wp-image-5434" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt.jpg?w=593" alt="Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư - đánh Mạch Diệp" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt.jpg 584w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/10/ctt.jpg?w=97 97w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" />Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư – tô Mạch Diệp


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/07/ctt-tre1baa7m-die1bb87p.jpg?w=170" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/07/ctt-tre1baa7m-die1bb87p.jpg?w=170" class="size-full wp-image-5156" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/07/ctt-tre1baa7m-die1bb87p.jpg?w=593" alt="Trầm Diệp - Chẩm Thượng Thư" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/07/ctt-tre1baa7m-die1bb87p.jpg 170w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/07/ctt-tre1baa7m-die1bb87p.jpg?w=41 41w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" />Trầm Diệp – Chẩm Thượng Thư


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/07/ctt-tre1baa7m-die1bb87p-a-lan-nhc6b0e1bba3c.jpg?w=186" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/07/ctt-tre1baa7m-die1bb87p-a-lan-nhc6b0e1bba3c.jpg?w=186" class="size-full wp-image-5154" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/07/ctt-tre1baa7m-die1bb87p-a-lan-nhc6b0e1bba3c.jpg?w=593" alt="Trầm Diệp - A Lan Nhược - Chẩm Thượng Thư" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/07/ctt-tre1baa7m-die1bb87p-a-lan-nhc6b0e1bba3c.jpg 186w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/07/ctt-tre1baa7m-die1bb87p-a-lan-nhc6b0e1bba3c.jpg?w=45 45w" sizes="(max-width: 186px) 100vw, 186px" />Trầm Diệp – A Lan Nhược – Chẩm Thượng Thư


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/02/cham-thuong-thu.jpg?w=593" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/02/cham-thuong-thu.jpg?w=593" class="size-full wp-image-4731" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/02/cham-thuong-thu.jpg?w=593&h=333" alt="Chẩm Thượng Thư - Y Xuy Ngũ Nguyệt" width="593" height="333" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/02/cham-thuong-thu.jpg?w=593&h=333 593w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/02/cham-thuong-thu.jpg?w=150&h=84 150w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/02/cham-thuong-thu.jpg?w=768&h=432 768w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2014/02/cham-thuong-thu.jpg 1000w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Chẩm Thượng Thư – Y Xuy Ngũ Nguyệt


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/cab001f431adcbef3dc04b77aeaf2edda2cc9fd8.jpg?w=593" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/cab001f431adcbef3dc04b77aeaf2edda2cc9fd8.jpg?w=593" class="size-full wp-image-4237" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/cab001f431adcbef3dc04b77aeaf2edda2cc9fd8.jpg?w=593&h=442" alt="Chẩm thượng thư" width="593" height="442" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/cab001f431adcbef3dc04b77aeaf2edda2cc9fd8.jpg?w=593&h=442 593w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/cab001f431adcbef3dc04b77aeaf2edda2cc9fd8.jpg?w=1184&h=884 1184w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/cab001f431adcbef3dc04b77aeaf2edda2cc9fd8.jpg?w=150&h=112 150w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/cab001f431adcbef3dc04b77aeaf2edda2cc9fd8.jpg?w=1000&h=747 1000w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/cab001f431adcbef3dc04b77aeaf2edda2cc9fd8.jpg?w=768&h=574 768w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Chẩm thượng thư


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/f1d6ba4543a9822618321e568882b9014b90ebe6.jpg?w=593" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/f1d6ba4543a9822618321e568882b9014b90ebe6.jpg?w=593" class="size-full wp-image-4235" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/f1d6ba4543a9822618321e568882b9014b90ebe6.jpg?w=593&h=442" alt="Chẩm thượng thư" width="593" height="442" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/f1d6ba4543a9822618321e568882b9014b90ebe6.jpg?w=593&h=442 593w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/f1d6ba4543a9822618321e568882b9014b90ebe6.jpg?w=1184&h=884 1184w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/f1d6ba4543a9822618321e568882b9014b90ebe6.jpg?w=150&h=112 150w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/f1d6ba4543a9822618321e568882b9014b90ebe6.jpg?w=1000&h=747 1000w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/01/f1d6ba4543a9822618321e568882b9014b90ebe6.jpg?w=768&h=574 768w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Chẩm thượng thư


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/12/che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0.jpg?w=593" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/12/che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0.jpg?w=593" class="size-medium wp-image-4226" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/12/che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0.jpg?w=593&h=364" alt="Chẩm Thượng Thư" width="593" height="364" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/12/che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0.jpg?w=593&h=364 593w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/12/che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0.jpg?w=150&h=92 150w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/12/che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0.jpg?w=1000&h=615 1000w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/12/che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0.jpg?w=768&h=472 768w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/12/che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0.jpg 1184w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Chẩm Thượng Thư


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/07/minh-he1bb8da-truye1bb87n-che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0-3.jpg?w=593" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/07/minh-he1bb8da-truye1bb87n-che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0-3.jpg?w=593" class="size-full wp-image-2619" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/07/minh-he1bb8da-truye1bb87n-che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0-3.jpg?w=593&h=842" alt="Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư" width="593" height="842" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/07/minh-he1bb8da-truye1bb87n-che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0-3.jpg?w=593&h=842 593w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/07/minh-he1bb8da-truye1bb87n-che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0-3.jpg?w=1186&h=1684 1186w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/07/minh-he1bb8da-truye1bb87n-che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0-3.jpg?w=106&h=150 106w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/07/minh-he1bb8da-truye1bb87n-che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0-3.jpg?w=704&h=1000 704w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/07/minh-he1bb8da-truye1bb87n-che1baa9m-thc6b0e1bba3ng-thc6b0-3.jpg?w=768&h=1091 768w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Minh họa truyện Chẩm Thượng Thư – Trầm Diệp – A Lan Nhược


Đông Hoa đế quân

Phượng Cửu

Đông Hoa – Phượng Cửu

~~~
" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/10/che1baa9m-2.jpg?w=560" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/10/che1baa9m-2.jpg?w=560" class="size-full wp-image-3603" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/10/che1baa9m-2.jpg?w=593" alt="Chẩm thượng thư" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/10/che1baa9m-2.jpg 560w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/10/che1baa9m-2.jpg?w=141 141w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" />Chẩm thượng thư


" data-medium-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/10/c491c3b4ng-hoa-phc6b0e1bba3ng-ce1bbadu.jpg?w=593" data-large-file="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/10/c491c3b4ng-hoa-phc6b0e1bba3ng-ce1bbadu.jpg?w=593" class="size-full wp-image-3606" src="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/10/c491c3b4ng-hoa-phc6b0e1bba3ng-ce1bbadu.jpg?w=593&h=444" alt="Đông Hoa - Phượng Cửu - Chẩm Thượng Thư" width="593" height="444" srcset="https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/10/c491c3b4ng-hoa-phc6b0e1bba3ng-ce1bbadu.jpg?w=593&h=444 593w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/10/c491c3b4ng-hoa-phc6b0e1bba3ng-ce1bbadu.jpg?w=150&h=113 150w, https://ongirlgames.com.files.ongirlgames.com.com/2013/10/c491c3b4ng-hoa-phc6b0e1bba3ng-ce1bbadu.jpg 640w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />Đông Hoa – Phượng Cửu – Chẩm Thượng Thư


" data-image-description="" data-image-caption="
" data-image-description="" data-image-caption="