STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị marketing 7340101A0122.5TN THPT
2 hình thức 7380101A0024.25TN THPT
3 qui định 7380101A0122.5TN THPT
4 quản trị kinh doanh 7340101A0023TN THPT
5 quản trị - khí cụ 7340102A0025TN THPT
6 ngôn từ Anh 7220201D0122.5TN THPT
7 pháp luật 7380101C0027.5TN THPT
8 hiện tượng 7380101D01, D03, D0623.25TN THPT
9 quản trị sale 7340101D01, D03, D0623TN THPT
10 quản lí trị kinh doanh 7340101D84, D87, D8822.5TN THPT
11 ngôn từ Anh 7220201D1424.5TN THPT
12 ngôn ngữ Anh 7220201D6624.45TN THPT
13 ngôn ngữ Anh 7220201D8422.5TN THPT
14 quy định 7380109D01, D03, D0626TN THPTLuật dịch vụ thương mại quốc tế
15 nguyên lý 7380109D8825.75TN THPTLuật thương mại dịch vụ quốc tế
16 nguyên tắc 7380109A0126.5TN THPTLuật thương mại dịch vụ quốc tế
17 nguyên tắc 7380109D66, D69, D7026TN THPTLuật thương mại dịch vụ quốc tế
18 qui định 7380109D84, D8726TN THPTLuật thương mại dịch vụ quốc tế
19 cai quản trị - mức sử dụng 7340102D84, D87, D8823TN THPT
20 quản ngại trị - biện pháp 7340102A0123.5TN THPT


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *