Học viện liên quân

mừng đón kiện tướng mang lại với HỌC VIỆN LIÊN QUÂN. Tại trên đây kiện tướng hoàn toàn có thể tìm kiếm không hề thiếu thông tin về Liên Quân Mobile, kéo xuống dưới để khám phá thông tin chi tiết


*

*

*

*

*

Giá: 750

+20% tốc đánh

Điểm yếu: Đòn tiến công thường sẽ được tăng gần kề thương đồ vật lý, thêm 20 (+1 mỗi cung cấp tướng) so với tướng tấn công gần hoặc vội đôivới tướng tiến công xa - Nội trên duy nhất


Giá: 2020

+100 Công đồ gia dụng lý

+ 600 Máu

- Nội tại duy nhất:Khi máu của tướng còn dưới 40%,Phong Ấn Uriel giúp tăng 200 giáp phép, kèm theomột lớp lá chắn vào 5 giây giúp chặn (500 + cấp tướng* 100) sát thương phép; 75 giây hồi chiêu


Giá: 2030

+80 Công vật lý

+15% bớt hồi chiêu

+500 máu

Phá giáp: Gây tiếp giáp thương đang trừ 60 Giápcủa nạn nhân, cùng dồn lên đến 4lần, kéo dài 5 giây - Nội trên duy nhất


Giá: 2040

+60Công vật dụng lý

+30% tốc đánh

+10% Hút máu

Hơi thở rồng: Đòn tấn công thường tạo thêm cạnh bên thương đồ dùng lý tương đương8% lượng máu bây giờ của mục tiêu. Hồi nội tại 0.3s / lần- Nội trên duy nhất


Giá: 2120

+90 Công đồ vật lý

+25% phần trăm chí mạng - Nội trên duy nhất

Nội tại độc nhất vô nhị – Thánh kiếm: sau khi đánhchí mạng giúptăng (cấp tướng * 3) tốc chạy vào 1.5 giây (chỉ có kết quả khi dùng vớitướng đánh xa)


Giá: 2150

+70 Công trang bị lý

+15% Tốc đánh

+8% Hút máu

+10% bớt hồi chiêu

+400 Máu tối đa

Sức dạn dĩ nguyên tố: trong khoảng 5 giây sau thời điểm tung chiêu, đòn tiến công thường tiếp sau của tướng khiến thêm (100% công vật dụng lý)sát thương đồ dùng lý, 2giây hồi chiêu - Nội trên duy nhất

Cuồng bạo: Đòn đánh thường tăng 10% tốc chạy - Nội tại duy nhất


Giá: 1780

+50 Công đồ lý

+35% Tốc đánh

+5% Tốc chạy

- Nội trên duy nhất:Mỗi4 giâysẽ kích hoạt hiệu ứng Chớp giật trong đòn đánh thường sau đó gây102 (+7 mỗi cấp)sát thương phép màu (sát yêu quý gấp nhiều lúc người cần sử dụng là tướng đánh xa), mỗi đòn đánh thường bớt 1 giây hồi chiêu


Giá: 2190

+200 Công phép

+10% sút hồi chiêu

+30% Hồi tích điện / 5s

- Nội tại duy nhất: sau khoản thời gian tung chiêu, đòn đánh kế tiếp gây thêm 30% Công vật dụng lý(+80% Công phép cùng thêm)sát thương phép, 2 giây hồi chiêu


Giá: 1920

+35% Tốc đánh

+25% tỷ lệ chí mạng

+7% Tốc chạy

Cuồng phong: Tăng 35% kháng hiệu ứng trong 2 giây sau thời điểm chí mạng - Nội tại duy nhất


Giá: 2950

+200 Công trang bị lý

Chinh phạt: lúc máu của phương châm xuống dưới 1/2 sẽ chịu đựng thêm 30% giáp thương - Nội tại duy nhất


Giá: 2100

+140 Công phép

+1050 Máu

- Nội trên duy nhất: Giảm(75 + cấp tướng * 5) sát phép của kẻ thù trong phạm vi 8m


Giá: 920

+60 Công phép

+10% sút hồi chiêu

Sức dũng mạnh nguyên tố: sau khoản thời gian sử dụng một kỹ năng, đòn tiến công tay tiếp sau của tướng mạo được tăng công phép, 3 giây hồi chiêu - Nội tại duy nhất


Giá: 800

+60 Công phép

Tưởng thưởng anh hùng: khi tướng lên cấp, phục sinh 20% lượng máu cùng 600 + 30 / cung cấp tướng năng lượng trong 3 giây - Nội trên duy nhất


Giá: 720

+150 giápThiêu cháy: khiến 50 gần kề thương phép (+2 từng cấp) từng giây lên gần như đối thủ ở bên cạnh (tăng thêm 50% sát thương so với Quái rừng với Lính) - Nội trên duy nhất


Giá: 2000

+240 Công phép

+30 Hồi tích điện / 5s

- Nội trên duy nhất: khiến cho một vùng nổ nhỏ dại gây 50(+50% công phép cùng thêm)sát thương phép xung quanh mục tiêu bị trúng chiêu, 5 giây hồi chiêu


Giá: 1000

+700 Máu

+110 gần kề phép

- Nội trên duy nhất:Nếu chịu ngay cạnh thương, tướng tá sẽ phục hồi 4% lượng tiết trong 2 giây;15 giây hồi chiêu


Giá: 2010

+140 Công phép

+10% sút hồi chiêu

Tưởng thưởng anh hùng: khi tướng lên cấp, phục sinh 20% Máu và 600 + 30 / cấp cho tướngNăng lượng trong 3 giây - Nội tại duy nhất

Thời gian: mỗi 30 giây nhấn thêm 12 Công phép, và 110Máu. Hiệu ứng cùng dồn về tối đa 10 lần - Nội tại duy nhất


Giá: 730

+ 210 Giáp

Lính gác: nếu như tướng chịu ngay cạnh thương, sút 30% tốc đánh của những địch thủ đã ra đòn tấn công - Nội tại duy nhất


Giá: 2220

+140 Công phép

+10% giảm hồi chiêu

< Khiên sinh mệnh> - Nội tại duy nhất:Khi lượng máu thấp rộng 40%, nhận thấy một lá chắn vào 4 giây giúp hấp thụ(450 + cung cấp tướng * 50) (+40% Công phép cộng thêm)sát thương;75 giây hồi chiêu

Nội tại duy nhất:+25% Hút máu phép


Giá: 900

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% bớt hồi chiêu

Nội tại duy nhất - linh hồn của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ thay đổi thành 80 máu tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần


Giá: 1970

+180 công phép

+400 năng lượng

+8% tốc chạy

Cấp dấn - Nội trên duy nhất: Đòn tấn công thường kế tiếp tăng 50% tốc đánh cùng thêm, kéo dài 4 giây. Hồi chiêu 10 giây

Ánh sáng sủa - Nội tại duy nhất: Đòn tấn công thường khiến thêm cạnh bên thương phép tương đương 20% Công phép


Giá: 1940

+300 Giáp

+1200 máu

- Nội tại duy nhất: bội nghịch lại 15% tiếp giáp thương đồ vật lý từ gần như nguồnđã gánh chịu đựng thành liền kề thương phép về cácmục tiêu (sát thương phản là gần cạnh thương chưa sút trừ)


Giá: 2020

+140 Công phép

+850 máu

+5% Tốc chạy

Giá băng: chiêu bài gây gần cạnh thương bên cạnh đó làm chậm rãi 20% Tốc chạy của địch thủ trong 2 giây - Nội tại duy nhất


Giá: 2080

+180 Giáp

+80 Công đồ dùng lý

- Nội trên duy nhất:Khi huyết của tướng mạo xuống dưới 40%, tăng 20%hút ngày tiết (chỉ tấn công gần)và tạo nên một lớp lá chắn (800 + 80* cung cấp tướng)trong 8 giây; 60 giây hồi chiêu


Giá: 2120

+140 Công phép

+225Giáp

+10% sút hồi chiêu

- Nội tại duy nhất

Thống khổ: khiến thêm gần cạnh thương phép tương tự với 3% máu hiện tại của mục tiêu mỗi giây, kéo dàitrong 3 giây (sát thương lên tai ác Rừng tối đa: 80) - Nội tại duy nhất


Giá: 1900

+ 200 Giáp

+ 1200 Máu buổi tối đa

Điên cuồng: sau khi chịu gần kề thương, gia tăng tốc chạy và gần kề thương gây rathêm 2%, hiệu ứng hoàn toàn có thể cộng dồn 5 lần - Nội tại duy nhất


Giá: 1950

+1000 máu

+60 Hồi máu/5s

+200 Giáp

Thiêu cháy: tạo 2% máu tối đa phiên bản thânsát yêu đương phép từng giây lên những địch thủ cạnh bên(tăng một nửa sát thương so với Lính cùng Quái rừng) - Nội trên duy nhất


Giá: 2100

+360 Giáp

+1200 máu

- Nội tại duy nhất:Giảm tốc tấn công của kẻ địch bên cạnh đi 30%


Giá: 2180

+360 Giáp

+400 năng lượng

+20% giảm hồi chiêu

- Nội tại duy nhất:Nếu tướng mạo chịu giáp thương, sút 30% Tốc đánh và15% Tốc chạy của những đối phương đã ra đòn đánh


Giá: 1960

+5% tốc chạy

+240 cạnh bên phép

+1200 máu

- Nội tại duy nhất:Khi chịu gần kề thương sẽ tiến hành hồi lại 8% huyết trong 2 giây, 10 giây hồi chiêu


Giá: 2320

+360 gần kề phép

+1000 máu

+10% bớt hồi chiêu

- Nội trên duy nhất

Hộ thân: mỗi 18giây nhận thấy một lớp bảo lãnh giúp hấp thụ(300 + cấp tướng * 50)sát thương phép - Nội trên duy nhất


Giá: 1920

+ 100 Giáp

+ 100 gần kề phép

+ 1200 Máu buổi tối đa

Lạnh sống Lưng: Đòn tiến công tay làm chậm 25% tốc chạy của kẻ địch đồng thời tăng 10% tốc chạy của tín đồ ra đòn, 2 giây hiệu lực- Nội trên duy nhất


Giá: 2400

+ 120 điểm giáp+Tăng ngay cạnh thương lên 10%

Phục sinh:2 giây sau khi chết, sống lại tại chỗ, cùng nhận 2000 ngày tiết + (cấp tướng tá * 100), hiệu ứng này có thời gian hồi 150 giây. (Hồi sinh tối đa gấp đôi trong một trò chơi)


Giá: 1980

+160 Công phép

+15% bớt hồi chiêu

+25 Hồi năng lượng / 5s

- Nội trên duy nhất: từng giây hồi 1% năng lượng tối đa


Giá: 1970

+10% giảm hồi chiêu

+200 Giáp

+800 Máu

- Nội trên duy nhất

Nội tại duy nhất - sức khỏe nguyên tố: sau thời điểm tung chiêu sẽ khiến cho đòn đánh kế khiến thêm 150 ngay cạnh thương đồ vật lý (mỗi cấp tạo thêm 20) bên trên diện rộngkèm 30% làm lờ đờ , 3 giây hồi.

Bạn đang xem: Garena liên quân mobile


Giá: 1980

+1800 Máu

+50 Hồi máu/5s

Trường sinh:Sau khi thoát giao tranh, hồi cho bản thân 2% máu tối đa cùng 1% năng lượng tối nhiều mỗi giây- Nội tại duy nhất


Giá: 250

(Yêu cầu phép hỗ trợ Trừng trị)

Săn bắt: tạo thêm 20% gần kề thương lên quái rừng. Dìm thêm 20% kinh nghiệm tay nghề khi hủy diệt quái rừng - Nội tại duy nhất


Giá: 750

Nhận kia Cóng

Săn bắt: tạo thêm 30% cạnh bên thương lên quỷ quái rừng. Thừa nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: tiêu diệt một nhỏ quái rừng tăng 6Công phép với 30 năng lượng, hiệu ứng cùng dồn đôi mươi lần - Nội tại duy nhất


Giá: 750

Nhận cơ Cóng

Săn bắt: tạo thêm 30% gần cạnh thương lên tai ác rừng. Dấn thêm 35% tay nghề khi hủy hoại quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: phá hủy một nhỏ quái rừng tăng 50 máu, hiệu ứng cùng dồn 20lần - Nội trên duy nhất


Giá: 750

Nhận cơ Cóng

Săn bắt: tạo thêm 30% cạnh bên thương lên quỷ quái rừng. Nhấn thêm 35% tay nghề khi hủy hoại quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: phá hủy một bé quái rừng tăng 2Công đồ lý, hiệu ứng cộng dồn 20lần - Nội trên duy nhất


Giá: 1750

+120 Công phép

+10% Hồi chiêu

Nhận kia cóng

- Nội tại duy nhất

Nguyền rủa: sau khoản thời gian tung chiêu, đòn tiến công thường tiếp theo gây thêm 35% Công vật dụng lý(+0.6Công phép cộng thêm)sát yêu thương phép;2 giây hồi chiêu.

Săn bắt: khiến thêm 30% ngay cạnh thương lên quái rừng. Nhận thêm 35% kinh nghiệm tay nghề khi hủy hoại quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: tàn phá một nhỏ quái rừng tăng 6Công phép với 30 năng lượng, hiệu ứng cùng dồn 30lần - Nội trên duy nhất


Giá: 1750

+300 Giáp

Nhận tê Cóng

Thiêu cháy: Gây gần kề thương phép tương đương 2% máu về tối đa từng giây lên những kẻ địch bên cạnh.(tăng 100% gần kề thương so với Lính và Quái rừng) - Nội tại duy nhất

Săn bắt: khiến thêm 30% liền kề thương lên quỷ quái rừng. Dấn thêm 35% kinh nghiệm khi tàn phá quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: hủy hoại một bé quái rừng tăng 50 máu cho tướng, hiệu ứng cùng dồn 30lần - Nội tại duy nhất


Giá: 1750

+60 Công thiết bị lý

+6% hút máu

Nhận cơ Cóng

+15% Giảm thời gian hồi chiêu - Nội tại duy nhất

Săn bắt: khiến thêm 30% liền kề thương lên tai quái rừng. Dấn thêm 35% tay nghề khi phá hủy quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: phá hủy một bé quái rừng tăng 2Công đồ lý mang lại tướng, hiệu ứng cùng dồn 30lần - Nội trên duy nhất

Săn linh hồn: khiến thêm (225+ cấp*15) điểm tiếp giáp thương phép lên tài năng hoặc đòn thường xuyên của tướng vào lần kế tiếp, mặt khác trong 3 giây tiếp theo được tăng 5% công vật dụng lý ( chỉ có tác dụng khi cận chiến) (25giây thời gian hồi chiêu)- Nội tại duy nhất


Giày thép


Giá: 250 +30 Tốc chạy - Nội tại duy nhất

Giày hộ vệ


Giá: 700

+110 Giáp

+60 Tốc chạy - Nội trên duy nhất

Giảm 15% gần kề thương gánh chịutừ đòn tiến công tay- Nội trên duy nhất


Giày kiên cường


Giá: 690

+110 giáp phép

+60 tốc độ chạy - Nội trên duy nhất

35% kháng hiệu ứng- Nội tại duy nhất


Giày thuật sĩ


Giá: 710

+15% bớt hồi chiêu

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất


Giày phù thủy


Giá: 710

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất

+75 Xuyên gần kề phép - Nội tại duy nhất


Giày du mục


Giá: 660

+25% Tốc đánh

+60 Tốc chạy - Nội trên duy nhất


Giày Hermes


Giá: 580

Nhanh nhẹn: Tăng 60 Tốc chạy lúc không chịu gần cạnh thương - Nội tại duy nhất

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất


Liềm Đoạt Mệnh


Giá: 2000

+60 Công đồ dùng lý

+5% sút hồi chiêu

- Nội trên duy nhất:Tiến vào tâm trạng bất tử, miễn nhiễm gần kề thương và tăng Tốc chạy thêm 20% trong 1 giây; 90 giây hồi chiêu


Cung tà ma


Giá: 2300

+ 90 công trang bị lý

+ 10% hút máu

+ 15% chí mạng

Hấp huyết: Tăng 90%hút máu với những vị tướng tấn công xakéo dài 3 giây (Thời gian hồi60 giây) - Kích hoạt duy nhất


Vuốt Hung Tàn


Giá: 1960

+30% Tốc đánh

+20% phần trăm chí mạng

+5% Tốc chạy

Hung bạo: những đòn đánh đánh hay trúng đích giúp tăng tốc đánh thêm 10%, kéo dãn dài 2 giây, cùng dồn về tối đa 5 lần - Nội tại duy nhất


Đao tróc nã Hồn


Giá: 1800

+100 Công vật lý

+10% Hút máu

- Nội trên duy nhất:Sát thương trúng đích khiến cho mục tiêu bị giảm một nửa khả năng hồi huyết trong 1.5 giây (nếu tiếp giáp thương từ đòn đánh thường sẽ khiến cho hiệu lực kéo dài 3 giây)


Thương Xuyên Phá


Giá: 2020

+110 Công đồ dùng lý

Nghiền ép: Tăng (100 + cấp tướng * 10) xuyên tiếp giáp - Nội trên duy nhất

Khinh công: rời ra khỏi trạng thái giao tranh góp tăng 10% Tốc chạy - Nội trên duy nhất


Sách truy hỏi Hồn


Giá: 2110

+220 Công phép

+500 Máu

- Nội tại duy nhất: liền kề thương trúng đích khiến mục tiêu bị giảm một nửa khả năng hồi huyết trong 1.5 giây (nếu tiếp giáp thương từ đòn tấn công thường sẽ khiến cho hiệu lực kéo dãn dài 3 giây)

- Nội trên duy nhất: Xuyên cạnh bên phép +75


Cung Gió Lốc


Giá: 750

Săn bắt: gây thêm 30% tiếp giáp thương lên quái rừng. Thừa nhận thêm 35% tay nghề khi phá hủy quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: tiêu diệt một nhỏ quái rừng tăng 1.5% Tốc đánh, hiệu ứng cùng dồn 20lần - Nội tại duy nhất


Cung Bão Tố


Giá: 1750

+15 Công vật lý

+15% Tốc đánh

+10% Hút máu

- Nội tại duy nhất

: tạo thêm 30% tiếp giáp thương lên tai ác rừng. Thừa nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng - Nội trên duy nhất

: phá hủy một con quái rừng tăng 1.5% Tốc đánh, hiệu ứng cộng dồn 30lần - Nội trên duy nhất


Quả mong băng sương


Giá: 2000

+ 220 công phép

Phong Ấn: đổi mới bất khả xâm phạm và bất động trong 2giây. Sau khi dứt sẽ nhấn 1 lá chắn giúp ngăn 500 + 40 / cung cấp tướng + 0.5 công phép trong một giây.(Thời gian hồi 75giây).- Kích hoạt duy nhất


Thuẫn nham thạch


Giá: 1980

+ 150 giáp

+150 sát phép

+ 1000 máu

Tích tụ: sau khi kích hoạt, lực tiến công của phiên bản thân sút 70% vào 3 giây. Hết 3 giây đã đạt được một lớp khiên chắn (30% gần kề thương gánh chịu đựng chưa qua giảm+ 10% máu về tối đa) trong 3 giây.(Thời gian hồi: 75 giây) - Kích hoạt duy nhất


Nguyên tố bảo thạch


Giá: 300

- Tăng 5% tốc độ di chuyển

Nội tại tuyệt nhất - nhân tố hội tụ: mỗi 40 giây thừa nhận một tầng cùng dồn. Buổi tối đa 10 cộng dồn.

Nội tại tốt nhất - Khiêm nhường: lúc đứng ngay gần đồng đội, nếu có quái và quân nhân bị hạ gục thì bè cánh sẽ ăn hết vàng và kinh nghiệm, còn phiên bản thân chỉ được trao 40% giá trị. Nội tại này có khả năng sẽ bị vô hiệu hoá sau phút vật dụng 8

Nội tại tuyệt nhất - Công huân: gia nhập hạ hoặc phụ sẽ nhận thêm 30% vàng cùng kinh nghiệm

Nội tại nhất - Hậu cần: Nếu quà hoặc gớm nghiệm bạn dạng thân xếp trang bị 4 hoặc 5 từ dưới lên trong team thì từng 3 giây được trao 8 xoàn hoặc gớm nghiệm.

Lưu ý: Mỗi team chỉ rất có thể có một fan sở hữu sản phẩm công nghệ Trợ Thủ


Đại địa nguyên lực


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại độc nhất - vong linh của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ biến đổi thành 80 máu buổi tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Nội tại nhất - yếu tố bão hoà: phiên bản thân thừa nhận 50 giáp

Nội tại duy nhất - yếu tố tương trợ: phiên bản thân và đồng đội bao bọc nhận (80 + 8 x cung cấp tướng) liền kề vật lý và (60 + 6 x cấp cho tướng) gần kề phép.


Thuỷ triều thần khiên


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% bớt hồi chiêu

Nội tại độc nhất vô nhị - linh hồn của nước: Mỗi cùng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ biến hóa thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt nhất - Thần khiên: Lập tức sinh sản một lớp lá chắn hấp thụ (800 + cấp cho tướng x 80) gần kề thương cho bản thân và đồng đội bao phủ trong 2 giây. Hồi chiêu 60 giây.


Thuỷ triều ma nhãn


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại nhất - vong linh của nước: Mỗi cùng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ đổi khác thành 9 công phép

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt độc nhất - Ma nhãn: Soi một khu vực 10m xung quanh phiên bản thân vào 4 giây. Rất có thể phát hiện địch thủ đang ẩn nấp, tàng hình hoặc núp bụi. Đồng thời phiên bản thân và bầy đàn nhận thêm 40% tốc chạy bớt dần trong 2 giây. Hồi chiêu 45 giây.


Đại địa Mở trói


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại độc nhất vô nhị - vong hồn của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ đổi khác thành 80 máu buổi tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt tốt nhất - Mở trói: Hoá giải toàn bộ hiệu ứng khống chế, đôi khi miễn khống chế trong 0.5 giây kế tiếp và hồi 400 + cung cấp tướng x 50 huyết cho bản thân và bè lũ xung quanh. Hồi chiêu 60 giây.


Thuỷ hệ bảo thạch


Giá: 900

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% giảm hồi chiêu

Nội tại độc nhất - vong linh của nước: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ đổi khác thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần


Hoả hệ bảo thạch


Giá: 900

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công vật lý

- 10% bớt hồi chiêu

Nội tại độc nhất - vong hồn của lửa: Mỗi cùng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ đổi khác thành 5 công đồ lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần


Đại địa thần khiên


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại duy nhất - vong hồn của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ biến hóa thành 80 máu tối đa

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất - Thần khiên: Lập tức tạo một lớp lá chắn hấp thụ (800 + cung cấp tướng x 80) liền kề thương cho phiên bản thân cùng đồng đội bao quanh trong 2 giây. Hồi chiêu 60 giây.


Đại địa ma nhãn


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại độc nhất - vong linh của đất: Mỗi cùng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ thay đổi thành 80 máu buổi tối đa

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt nhất - Ma nhãn: Soi một quanh vùng 10m xung quanh phiên bản thân trong 4 giây. Hoàn toàn có thể phát hiện đối thủ đang ẩn nấp, tàng hình hoặc núp bụi. Đồng thời phiên bản thân và vây cánh nhận thêm 40% tốc chạy bớt dần trong 2 giây. Hồi chiêu 45 giây.

Xem thêm: Mách Bạn Hình Ảnh Làm Tình Nghệ Thuật, Hinh Anh Lam Tính Hay


Đại địa huỷ diệt


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% bớt hồi chiêu

Nội tại độc nhất vô nhị - linh hồn của đất: Mỗi cùng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 80 máu buổi tối đa

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt độc nhất - Phá diệt: Nhắm bắn một tướng tá địch thấp tiết nhất trong khoảng bắn, gây(500 + 50 x cung cấp tướng) gần cạnh thương chuẩn, làm chậm đối thủ 30% trong một giây. Hồi chiêu 30 giây. Viên đạn đã tự xua theo mục tiêu.


Băng nhẫn Skadi


Giá: 2150

+160 công phép

+500 Máu

Nội tại duy nhất: +75 Xuyên sát phép

Nội trên duy nhất: : Khi mất nhiều hơn 10% máu hiện tại, một luồng sóng rét mướt sẽ bắn ra từ bản thân, gây tiếp giáp thương 80 + 20*cấp tướng + 0.3công phép gần kề thương phép, đồng thời giảm sút 30% vận tốc đánh + vận tốc chạy của kẻ địch, kéo dài trong 2 giây, nửa đường kính 3m. Hồi chiêu 2 giây.


Xuyên trung khu lệnh


Giá: 1980

+120 công phép

+10% giảm hồi chiêu

+500 Máu

Nội trên duy nhất: +150 Xuyên giáp phép


Thuỷ triều huỷ diệt


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% giảm hồi chiêu

Nội tại tốt nhất - vong linh của nước: Mỗi cùng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ biến hóa thành 9 công phép

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất - Phá diệt: Nhắm bắn một tướng địch thấp tiết nhất trong tầm bắn, gây(500 + 50 x cấp cho tướng) tiếp giáp thương chuẩn, có tác dụng chậm kẻ thù 30% trong một giây. Hồi chiêu 30 giây. Viên đạn vẫn tự xua đuổi theo mục tiêu.


Thuỷ triều mở trói


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% giảm hồi chiêu

Nội tại độc nhất - vong hồn của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ biến đổi thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt nhất - Mở trói: Hoá giải toàn bộ hiệu ứng khống chế, đồng thời miễn kiềm chế trong 0.5 giây tiếp nối và hồi 400 + cung cấp tướng x 50 ngày tiết cho phiên bản thân và đồng đội xung quanh. Hồi chiêu 60 giây.


Thuỷ triều nguyên lực


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại tốt nhất - linh hồn của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ biến đổi thành 9 công phép

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Nội tại độc nhất vô nhị - nguyên tố bão hoà: phiên bản thân dấn 5% tăng gần kề thương

Nội tại tuyệt nhất - yếu tố tương trợ: bản thân với đồng đội bao bọc nhận (80 + 8 x cung cấp tướng) tiếp giáp vật lý với (60 + 6 x cấp tướng) cạnh bên phép.


Liệt hoả thần khiên


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công thứ lý

- 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - vong hồn của lửa: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ biến hóa thành 5 công đồ dùng lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất - Thần khiên: Lập tức chế tác một lớp lá chắn dung nạp (800 + cấp cho tướng x 80) ngay cạnh thương cho bạn dạng thân và đồng đội xung quanh trong 2 giây. Hồi chiêu 60 giây.


Liệt hoả ma nhãn


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công thứ lý

- 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - linh hồn của lửa: Mỗi cùng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ biến đổi thành 5 công đồ vật lý

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt độc nhất - Ma nhãn: Soi một khu vực 10m xung quanh bạn dạng thân vào 4 giây. Hoàn toàn có thể phát hiện kẻ địch đang ẩn nấp, tàng hình hoặc núp bụi. Đồng thời phiên bản thân và cộng đồng nhận thêm 40% tốc chạy giảm dần trong 2 giây. Hồi chiêu 45 giây.


Liệt hoả huỷ diệt


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công trang bị lý

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại tuyệt nhất - vong linh của lửa: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ thay đổi thành 5 công thiết bị lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt độc nhất - Phá diệt: Nhắm phun một tướng địch thấp huyết nhất trong tầm bắn, gây(500 + 50 x cấp cho tướng) giáp thương chuẩn, làm chậm kẻ thù 30% trong 1 giây. Hồi chiêu 30 giây. Viên đạn sẽ tự xua theo mục tiêu.


Liệt hoả mở trói


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công đồ lý

- 10% giảm hồi chiêu

Nội tại tốt nhất - linh hồn của lửa: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ chuyển đổi thành 5 công đồ gia dụng lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt tốt nhất - Mở trói: Hoá giải tất cả hiệu ứng khống chế, đồng thời miễn khống chế trong 0.5 giây kế tiếp và hồi 400 + cấp cho tướng x 50 tiết cho bản thân và tập thể xung quanh. Hồi chiêu 60 giây.


Liệt hoả nguyên lực


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công vật lý

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại độc nhất - linh hồn của lửa: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ thay đổi thành 5 công đồ gia dụng lý

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Nội tại tuyệt nhất - thành phần tương trợ: bạn dạng thân và đồng đội xung quanh nhận (80 + 8 x cấp tướng) tiếp giáp vật lý với (60 + 6 x cấp tướng) gần kề phép.


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *