Bài bao gồm đáp án. Bộ bài xích tập trắc nghiệm hóa học 12 chương 1: Este - Lipit (P6) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm gồm đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: giả dụ sai thì hiệu quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo tác dụng đúng color xanh. Chúc chúng ta làm bài thi tốt..

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 12 chương 1


Câu 1: Để pha trộn este của phenol, ta có thể dùng bội phản ứng giữa phenol với:

A. Axit cacboxylicB. Anhiđrit axitC. Halogenua axitD. Anhiđrit axit hoặc halogenua axit

Câu 2: A là 1 trong este tất cả công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A tác dụng vừa đầy đủ hai mol KOH vào dung dịch, chế tạo một muối với hai rượu hơn kém nhau một nguyên tử cacbon vào phân tử. A là:

A. Metyl etyl malonatB. Metyl Vinyl malonatC. Vinyl alyl oxalatD. Metyl etyl ađipat

Câu 3: Phát biểu làm sao sau đấy là đúng?

A. Chỉ số iot là số gam I2 cần để tác dụng với 100 gam lipitB. Chỉ số axit là số miligam KOH nên để trung hòa những axit tự do thoải mái có vào 1gam chất béo.C. Chỉ số xà chống là số miligam KOH phải để xà phòng hóa trọn vẹn 1 gam chất béo.D. Cả A, B, C rất nhiều đúng.

Câu 4: A là một trong este có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A chức năng vừa đầy đủ hai mol KOH vào dung dịch, sinh sản một muối cùng hai rượu hơn kém nhau một nguyên tử cacbon vào phân tử. A là:

A. Metyl etyl malonatB. Metyl Vinyl malonatC. Vinyl alyl oxalatD. Metyl etyl ađipat

Câu 5: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được thành phầm là

A. C15H31COONa cùng etanol.B. C17H35COOH cùng glixerol.C. C15H31COOH và glixerol.D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 6: mang đến phản ứng: 

*

Sản phẩm thu được từ làm phản ứng bên trên gồm:

A. CH3CH2COOCH + CH2=CHOHB. CH2=CHCOOH + CH3CH2OHC. CH3CH2COOCH + CH3CHOD. CH3CH2OH + CH3CHO

Câu 7: Loại dầu nào sau đây không buộc phải là este của axit lớn và glixerol?

A. Dầu vừng (mè)B. Dầu lạc (đậu phộng)C. Dầu dừaD. Dầu luyn (dầu chất trơn tru máy)

Câu 8: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng?

A. Đun lạnh axit bự với hỗn hợp kiềm.B. Đun rét chất béo với hỗn hợp kiềm.C. Đun nóng glixerol với các axit béo.D. Cả A, B những đúng.

Câu 9: Propyl fomat được pha chế từ

A. Axit fomic với ancol metylic.B. Axit fomic với ancol propylic.C. Axit axetic và ancol propylic.D. Axit propionic và ancol metylic.

Xem thêm: Top 27 Truyện Ngôn Tình Cổ Đại Hay Nhất Không Thể Bỏ Lỡ, Ngôn Tình Cổ Đại

Câu 10: Thủy phân 73,8 gam một peptit chỉ nhận được 90 gam glixin (axit aminoaxetic). Peptit lúc đầu là

A. đipeptit B. TripeptitC. Tetrapeptit D. Pentapeptit

Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 este no, solo chức, mạch hở. đốt cháy hoàn toàn một lượng X yêu cầu dùng vừa đủ 3,976 lít khí oxi (đktc), chiếm được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tính năng với dung dịch NaOH , thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của nhì este vào X là :

A. C2H4O2 và C5H10O2 B. C2H4O2 và C3H6O2C. C3H4O2 và C4H6O2 D. C3H6O2 và C4H8O2

Câu 12: Cho m gam hóa học hữu cơ solo chức X công dụng vừa đủ với 50 gam hỗn hợp NaOH 8%, sau thời điểm phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối hạt của một axit hữu cơ cùng 3,2 gam một ancol. Cách làm của X là :

A. CH3COOC2H5. B. C2H5COOCH3.C. CH2=CHCOOCH3. D. CH3COOCH=CH2.

Câu 13: Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH thu được:

A. Axit axetic và ancol vinylicB. Natri axetat và ancol vinylicC. Natri axetat với anđehit axeticD. Axit axetic với anđehit axetic

Câu 14: Để xà chống hóa 17,4 gam một este no 1-1 chức yêu cầu dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tìm cách làm phân tử của este rước dùng.

A. C6H12O2 B. C5H10O2C. C4H8O2 D. C6H10O2

Câu 15: Để xà chống hóa hoàn toàn 2,52 gam một lipit đề nghị dùng 90ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số xà chống của lipit là:

A. 210B. 150C. 187D. 200

Câu 16: Cần từng nào kg chất phệ chứa 89% trọng lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ bỏ trong quá trình nấu xà phòng) nhằm sản xuất được 1 tấn xà phòng đựng 72% khối lượng natri stearate.

A. 702,63g B. 789,47g C. 704,84g D. 805,46g

Câu 17: Thuỷ phân trọn vẹn 10 gam một lipit trung tính cần 1,68 gam KOH. Từ là một tấn lipit trên có thể điều chế được bao nhiêu tấn xà phòng natri một số loại 72%.

A. 1,428 B. 1,028C. 1,513 D. 1,628

Câu 18: Hai este đối kháng chức X cùng Y là đồng phân của nhau. Lúc hóa tương đối 1,85 gam X nhận được thể tích khá đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo thuộc điều kiện). Công thức kết cấu thu gọn của X với Y là:

A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3B. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC2H3C. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5D. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2

Câu 19: Để đốt cháy hết 1,62 gam hỗn hợp hai este đối chọi chức, no đồng đẳng sau đó cần vừa đủ 1,904 lít Oxi (đktc). CTPT nhị este là

A. C2H4O2 và C3H6O2. B. C4H8O2 và C5H10O2.C. C4H8O2 và C3H6O2. D. C2H4O2 và C5H10O2.

Câu 20: Thuỷ phân trả 0,15 mol este X của 1 axit đa chức cùng 1 ancol đối chọi chức bắt buộc 100 ml dung dịch NaOH 10% (d = 1,2 g/ml) nhận được ancol Y cùng 22,2 gam muối. Lấy hết Y công dụng với CuO dư, thành phầm sinh ra cho công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì nhận được 129,6 gam kết tủa. Vậy X là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *