12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + tất cả ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Toán học sinh giỏi lớp 3

đề thi hsg toán 3 cấp huyện, đề thi học sinh giỏi toán lớp 3 cấp cho tỉnh cùng cấp thành phố trọn bộ được bố trí theo hướng dẫn giải chi tiết.Tự học tập Online xin reviews đến quý thầy cô và chúng ta tham khảo Tuyển lựa chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + gồm Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + có ĐÁP ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: search x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : hàng số tự nhiên và thoải mái liên tiếp ban đầu từ 48 mang lại 126 tất cả bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? có bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Giả dụ thừa số đầu tiên tăng lên 3 lần vượt số thiết bị hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số trong những có tía chữ số không giống nhau là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một số có nhì chữ số không giống nhau là B. Hiểu được hiệu giữa A với B là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: vào túi có bố loại bi: bi đỏ, bi vàng cùng bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn thế tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi tiến thưởng là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: search x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với đầy đủ các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : hàng số tự nhiên liên tiếp ban đầu từ 48 mang lại 126 tất cả bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? bao gồm bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số từ nhiên liên tục từ 48 mang lại 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số bắt đầu là số chẵn dứt là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn con số số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 cho 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Nếu thừa số đầu tiên tăng lên 3 lần vượt số vật dụng hai tăng thêm 2 lần thì tích new là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu vượt số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số vật dụng hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích new là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ cha chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số trong những có tía chữ số khác nhau là A. Từ nhị số 5, 8 ta lập được một vài có nhì chữ số không giống nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A với B là 891. Tìm nhì số đó?

Bài giải

Biết hiệu thân A với B là 891 có nghĩa là số bao gồm 3 chữ số phải to hơn 891.

Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có ba chữ số khác biệt lớn hơn 891 là: 976, 967

Từ hai số 5, 8 ta lập được số có hai chữ số khác nhau là: 58 và 85

Ta có các trường hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy nhị số kia là: 976 và 85


Bài 7: trong túi có bố loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Hiểu được số bi của cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi xoàn là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên có nghĩa là số bi xanh là 15 viên

Số bi xoàn là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính cấp tốc tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: tra cứu :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một shop có 1245 dòng áo. Ngày sản phẩm nhất cửa hàng bán số áo. Ngày đồ vật hai cửa hàng bán số áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ dịp 12 giờ đồng hồ trưa đến bây giờ bằng thời gian từ hiện giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ ban đêm nay)”. Em hãy tính xem bây chừ là mấy giờ.

Xem thêm: 24 Kiểu Tóc Tém Dài Cho Mặt Tròn Đẹp Cá Tính Dẫn Đầu Xu Hướng Hiện Nay

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính cấp tốc tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với rất đầy đủ các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 mẫu áo. Ngày sản phẩm nhất siêu thị bán số áo. Ngày thiết bị hai shop bán số áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán siêu thị còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài giải

Ngày đầu tiên bán được số dòng áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo sót lại của cửa hàng sau ngày đầu tiên là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày thiết bị hai shop bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 mẫu áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ thời điểm 12 tiếng trưa đến bây chừ bằng thời gian từ bây giờ đến nửa tối (tức 12 giờ ban đêm nay)”. Em hãy tính xem hiện nay là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 tiếng trưa mang đến 12 giờ đêm có 12 giờ

Ta tất cả sơ đồ:

12 giờ đồng hồ trưa 12 giờ đêm

Bây giờ

Từ 12 tiếng trưa đến hiện nay đã qua số thời hạn là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện thời là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện tốt nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính quý giá biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm kiếm thừa số sản phẩm nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào quá số trang bị hai thì tích new sẽ là 860

Bài 4: một đội công nhân sửa con đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày sản phẩm hai team sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ tía 45m. Tính quãng con đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài 5: chúng ta Hoà tất cả 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy số viên bi xanh ngay số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà tất cả bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? bao nhiêu viên bi màu sắc xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện tuyệt nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Search thừa số thiết bị nhất, hiểu được nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thiết bị hai thì tích new sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị vào quá số vật dụng hai thì tích tăng 5 lần thừa số thiết bị nhất.

5 lần thừa số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số đầu tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một đội nhóm công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ tía 45m. Tính quãng mặt đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày sản phẩm nhất:

Ngày sản phẩm hai: 24m ? m

Ngày đồ vật ba:

45m

Bài giải

Ngày máy hai sửa được số m con đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ ba sửa được số m con đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả tía ngày sửa được số m con đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: chúng ta Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu sắc đỏ. Các bạn Hoà nhận biết số viên bi xanh ngay số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà gồm bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *