A Di Đà là dịch âm chữ Amita. Hán dịch là: Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đức Phật A Di Đà đang phát trung ương tu đạo giải bay từ rất nhiều kiếp về trước. Cơ mà xin được trích dẫn vài kiếp để quý vị biết thêm về cuộc đời của Ngài thông qua kinh điển, nhưng phát trung khu học tập trên con đường liễu thoát khổ đau.

Bạn đang xem: Tiền thân đức phật a di đà


Một kiếp rất lâu rồi Ngài là nhỏ của đức Đại Thông Trí thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng gớm Pháp Hoa cho chúng sanh nghe, bắt buộc thành Phật hiệu A Di Đà, ở cõi tây phương rất Lạc( Trích trong gớm Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thí dụ Hoa Thành).
Lại một kiếp đời vượt khứ Ngài là vị tì kheo chuyên lòng kính lễ cửa hàng tưởng tướng lông ngươi trắng của tiên phật Không Vương, cần được Phật thọ ký về sau sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà( trích vào Kinh quán Phật Tam Muội).
Trong quá khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua đưa luân thương hiệu là Vô tránh Niệm. Một hôm Vua thỉnh Phật với Tăng chúng nó vào cung cúng nhịn nhường trọn bố ngày để mong phúc. Đức Phật răn dạy Vua nên phát tâm cầu vô thượng tình nhân đề chánh đẳng chánh giác. Khi đó đức Phật ngay lập tức phóng hào quang quẻ sáng ngời soi mọi 10 phương quả đât chư Phật mang lại đại bọn chúng được thấy. Lúc đó đại thần Bảo Hải ngay thức thì tâu cùng với vua: ” Nay chúa thượng nhờ oai thần của Phật được thấy các thế giới, vậy nay hoàng thượng muốn cầu thế giới nào?” Vua chắp tay đảnh lễ Phật cùng phát nguyện cầu xin sau thời điểm tu hành thành Phật, quốc độ cùng nhân dân của Ngài, phần lớn được nghiêm túc thanh tịnh. Bởi nhân duyên đó sau khoản thời gian tu hành Ngài thành Phật hiệu là A Di Đà sống cõi tây phương cực Lạc quốc( trích trong kinh Bi Hoa).

Xem thêm: Cách Cắt Giấy Hình Chiếc Lá Cây Bằng Giấy Origami, Cắt Giấy Hình Lá Phong


Đức Phật ham mê Ca Mâu Ni đã reviews về tiên phật A Di Đà như sau: có một kiếp vượt khứ thọ xa, lúc đức Phật chũm Tự trên Vương Như Lai còn tại thế. Ở giang sơn Diệu Hỷ, có thái tử Kiều Thi Ca con vua Nguyệt Thượng Luân, đang theo Phật xuất gia hiệu là Pháp Tạng tì kheo. Trong khi tu hành Ngài vẫn phát 48 lời thệ nguyện to lớn độ khắp 10 phương bọn chúng sanh, nếu có nguyện nào không viên mãn thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi đó chư Thiên rải hoa tán thán, trái khu đất rung động, giữa không trung gồm tiếng khen rằng: ” Pháp Tạng tì kheo nhất thiết sẽ thành Phật, hiệu là A Di Đà”.
Như vậy qua đây họ thấy rằng, trong vô số đời, các kiếp chi phí thân của tiên phật A Di Đà sẽ phát trung khu dõng mãnh tu bồ tát đạo cùng với vô lượng công hạnh, độ vô số chúng sanh chần chừ mệt mỏi, để mong quả vô thượng người thương đề chánh đẳng chánh giác cho tới khi thành Phật hiệu là A Di Đà, giáo chủ cõi cực Lạc Phương Tây hiện nay nay.
*

*

Đức Phật dạy dỗ về duy trì giới không nói dối cùng 8 điều đạt được khi giữ lại giới ko nói dối

16 tháng Tám, 2022
*

*

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường buộc phải được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình phê duyệt này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Một đời thành tựu

”Thời đại chánh pháp giải thoát thành tựu. Thời đại tượng pháp thiền định thành tựu. Thời đại mạt pháp niệm Phật thành tựu”Dứt bỏ nóng giận, hủy diệt tính kiêu căng, không luyến ái đồ vật chất, không thể ham mong dục vọng, đã giải thoát được phần nhiều sự ràng buộc và không khi nào bị phiền não.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *