*
Proud Of YouTác giả: Phùng Hy Dư (馮曦妤, 冯曦妤, Fiona Fung).Giọng bài bác biểu diễn: Đô trưởng, quãng thấp.Ca sĩ: harmonica diatonic lưỡi gà 1-1 xếp âm phong cách Richter, 10 lỗ Easy Rider giọng Đô ko độ.Tab số ghép cùng với xướng âm:Lời 1:Love in your eyes+2Mi4 +2Mi4 -2''Pha4 +3Xon4Sit-ting si-lent by my side+1Đô4 -1Rê4 +2Mi4 +2Mi4 +2Mi4 -2''Pha4 +3Xon4Go-ing on, hol-ding hand-1Rê4 +2Mi4 -2''Pha4, -2''Pha4 +2Mi4 +1Đô4Wal-king through the nights-2''Pha4 +2Mi4 -2''Pha4 +1Đô4 -1Rê4Hold me up, hold me tight+1Đô4 -1Rê4 +2Mi4, +2Mi4 -2''Pha4 +3Xon4Lift me up to touch the sky-3''La4 -3Ti4 +4Đô5 +4Đô5 +2Mi4 -2''Pha4 +3Xon4Tea-ching me to love with heart-1Rê4 +2Mi4 -2''Pha4 +2Mi4 -2''Pha4 +4Đô5 +4Đô5Hel-ping me o-pen my mind-1Rê4 +2Mi4 -2''Pha4 +2Mi4 -2''Pha4 -4Rê5 -4Rê5* Điệp khúc:I can fly+4Đô5 -3Ti4 +4Đô5I'm proud that I can fly-4Rê5 +5Mi5 -4Rê5 +4Đô5 -3Ti4 +4Đô5To give the best of mine+4Đô5 -3Ti4 +3Xon4 +3Xon4 +1Đô4 -3''La4Till the end of the time-3''La4 +3Xon4 +1Đô4 +1Đô4 +2Mi4 -1Rê4Be-lieve me, I can fly+2Mi4 -2''Pha4 +3Xon4, +4Đô5 -3Ti4 +4Đô5I'm proud that I can fly-4Rê5 +5Mi5 -4Rê5 +4Đô5 -3Ti4 +4Đô5To give the best of mine+4Đô5 -3Ti4 +3Xon4 +3Xon4 +1Đô4 -3''La4The hea-ven in the sky-3''La4 +3Xon4 +3Xon4 +4Đô5 -3Ti4 +4Đô5Lời 2:Stars in the sky+2Mi4 +2Mi4 -2''Pha4 +3Xon4Wi-shing once u-pon a time+1Đô4 -1Rê4 +2Mi4 +2Mi4 +2Mi4 -2''Pha4 +3Xon4Give me love, make me smile-1Rê4 +2Mi4 -2''Pha4, -2''Pha4 +2Mi4 +1Đô4Till the end of life-2''Pha4 +2Mi4 -2''Pha4 +1Đô4 -1Rê4Hold me up, hold me tight+1Đô4 -1Rê4 +2Mi4, +2Mi4 -2''Pha4 +3Xon4Lift me up to touch the sky-3''La4 -3Ti4 +4Đô5 +4Đô5 +2Mi4 -2''Pha4 +3Xon4Tea-ching me khổng lồ love with heart-1Rê4 +2Mi4 -2''Pha4 +2Mi4 -2''Pha4 +4Đô5 +4Đô5Hel-ping me o-pen my mind-1Rê4 +2Mi4 -2''Pha4 +2Mi4 -2''Pha4 -4Rê5 -4Rê5* Điệp khúc.Đoạn nối (? Bridge):Can't you be-lieve that you light up my way-3''La4 -3''La4 -3''La4 -3Ti4 -3Ti4 -3''La4 +3Xon4 +3Xon4 +2Mi4 +1Đô4No mat-ter how that ease my path+1Đô4 -1Rê4 +2Mi4 -2''Pha4 +2Mi4 -2''Pha4 +2Mi4 -2''Pha4I'll ne-ver đại bại my faith+2Mi4 -2''Pha4 +2Mi4 -2''Pha4 -4Rê5 -4Rê5* Điệp khúc (đổi lời):See me fly+4Đô5 -3Ti4 +4Đô5I'm proud to fly up high-4Rê5 +5Mi5 -4Rê5 +4Đô5 -3Ti4 +4Đô5Show you the best of mine+4Đô5 -3Ti4 +3Xon4 +3Xon4 +1Đô4 -3''La4Till the kết thúc of the time-3''La4 +3Xon4 +1Đô4 +1Đô4 +2Mi4 -1Rê4Be-lieve me, I can fly+2Mi4 -2''Pha4 +3Xon4, +4Đô5 -3Ti4 +4Đô5I'm sin-ging in the sky-4Rê5 +5Mi5 -4Rê5 +4Đô5 -3Ti4 +4Đô5Show you the best of mine+4Đô5 -3Ti4 +3Xon4 +3Xon4 +1Đô4 -3''La4The hea-ven in the sky-3''La4 +3Xon4 +3Xon4 +4Đô5 -3Ti4 +4Đô5Đoạn cuối (?):No-thing can stop me-2''Pha4 -2''Pha4 -3''La4 +3Xon4 +1Đô4Spread my wings so wide-2''Pha4 +1Đô4 -1Rê4 +2Mi4 +1Đô4

Genre Proud of you

Comment by Lộc từ Kỉ

hay quá. Tuy thế mà sao cây harmonica này trầm vượt hen

Comment by Lê Ngọc Quyền

Thánh ăn gì e cúng :v

Your current browser isn"https://ongirlgames.com/phung-hy-du-proud-of-you/imager_1_24742_700.jpgt compatible with ongirlgames.com. Please download one of our supported browsers.Need help?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *