Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều

Phong gia.Mọi ngày vốn khôn xiết náo nhiệt, cụ nhưng bây giờ lại im re một biện pháp bất thường.Trong đại sảnh, một nhóm người hầu nhóm đã thu dọn tàn cuộc.Bốn người của Phong gia đã ngồi tại một góc vô cùng sạch sẽ.Chị gái của Phong Tử Khiêm, Phong Tử Nguyệt, năm nay đã hai mươi tứ hai mươi lăm tuổi, xem qua rất rét mướt lùng, là bé nhà được giáo dục đào tạo rất tốt, tuy nhiên một khi mở miệng ra nói chuyện, toàn bộ mọi thiết bị liền vậy đổi: “Hôm nay An Mộc mặc cỗ lễ phục gì vậy? thật là thừa xấu đi mất! Em trai, em trong tương lai đúng thiệt là bi thảm!”Phong Tử Khiêm sẽ bắt chéo cánh chân ngồi trên ghế sô pha, nghe nói như thế, không thể kiên trì được nữa: “Chị đi thì đi nhanh đi còn nói những về cô ta bởi thế làm gì? Cô ta xấu vì thế sẽ không ngại bị người khác cướp sắc!”“Em nhận định rằng chị muốn nói chuyện về cô ta sao, còn không hẳn là để không bị mất mặt sao? Tử Khiêm, chị sẽ nói với em từng nào lần rồi, biết bao nhiêu phụ nữ đẹp trước mặt, hơn cô ta tương đối nhiều điểm.” Phong tư Nguyệt nói.

Bạn đang xem: Ông trùm giải trí bí mật cưng chiều

FTBmhSqVoQWP932C+esP293UBhbxq5Mj0qBRs7qZPOOXutXYPLtE2k8Dq21ab2bjeDfwf3NEU4Ftotomlr+bRb4AoLG5ctz4frZAd8RNi3lrLXyT/i3QJFaE5UtgY7OzHjyBfVcmHCiTIp/AXo4lEdIUQjejA98rbiXoCAB+dBjNnLAlpOiJM6xGlFJqnYgHboke3pm7lq+p1laLwKBwEIXrPVaYGtE9SZ12TsLesFG8asClRyF9XWJ1gPm9LRAXERKd0RD+TnphIG9qOYKibfSaOgrOLW0xL2z49FBjb6cJgWnojcJMKpYaYstGhALZEn0vl7Kp+bsXUpRiHicAMaXceo4ssof9oRsEQ5x9C0OLmsCPksdyCdenfLciDmIPju2NL3E3+sR+jzrnhKU51juNafj8pPeaMTE+2MktN9ArrO+sjCTu5A3hO/G9QAKrMQ0DvFhANGZcjhHMF1XWWtFeAigX35n3iCp5O1Jgpr2YdJisw3b1a0jCn8kXYR8xbhuybePmEJI9/qxcdJMbuGGhMox+N1YbnLtv5afqvBedr0Jrs9e0Dv1Bw5IAMdFVbhpF7ucvOFC/CXbCf/3VPWYuQk2pL62X0mgMYO8Gw2j9xH31Z7un1lzDB706TB2zkvSPkQ13moEMaujqqtrJUNJNWrivfJDS7NjrDUKEOpBMPkoo7d4CEMaiYd1h0VSpZdrxNlK9xW5kCy+b8vBN5Exf+WRbwpN3T4iiW2KJLx0wRvqr7YrZSQvJJgZo9CtKzfAqzr2/Kfgtl3zyM2y8soSm2QvrUJd/lRfa0jF1y0mKZJJwmc8GV+yyolm/kI20Ghn3y2clHcK860/a3JjSynXEm2ds7V52AABQFSiQv98W2eXHImvNEqRyjxkTy3cRvva4BCruucXJIsRSbpULlksze9HVKGsanFvWNYVLa8WMlkllCoQGaF1t4ugFnvft+RE//6UtM+XCj5p53IYVoLQOjl5DkM6LuXnPswNLvOv+sXWdPqtrZWhDrgtDx3vtCSV7ATBYWwTzpDDE2fduHbApQ/U5yb79+fui3l8IbdauVpkXu8v4YLdZQSb5FXGzQM8AuGfJD5PEBCwlWYiBk0CDAnyalndbbsS8csk3fb6g5yub/EsmhfRsQ956ohlZLYig1qWmZHkPb63WMiQ5z2J7fnySwgpae/ht5c/X5yx4+izPYFee2LOB8tRam63zjHFN7SiXbW8XfeHjXeMht2ggq82dRBBXJ2F5svXQblhE7c325qvkiLWFm0hSiRhof5t+UFy+lf27t3FLLj6A5vIXISNqyqBjJC6VPcT49gl0yIbW9wKdBdy4CaF97G/P0RARgEeGFwtEbnQjhMxIcWzTPK3HXVBTChS0ahTtH1bgyjItnU4X6KJCc86LA8EQyhCZjh+oMUl4me2Z/+L/3rtqe+gFQV1M4IWZwmy6HhCNNfwK04kwl6np+0h5rI0Ygj9ofUtVv9d0LZx/Tu8NuIuCHjfGzncUzizIQIKrWlrsugVZeI7QdDxZojA295Pkivb4SZs988iLBi0+8/sWYB/JEzkOEedHgNKLIkD0o5qxyCSP0UoRl6UJCYuECwJ520rvBI+FG3aNdmLWnsoKT7tJt0Yiqq1XIe/boCqmSU5nwXASLdHECQtt4P7iGEdrZ1MQWzq0sQbCV9Nr9N0dAlqq57SkZIp0tf4bDwl6x++CGgvDAHwp9RXI30pb4QVnn9dn/oJI0LRHxEd3ArqKvQD24hqQNxM2mbZkUwyhMNPQgENfZ1O55G05VnmsoL7rFmNxf8CrUNBVAKtGmSV90rr8BZH/CsTcuf1V9wwBOdHb3KYGSvjBMQfz68QuCDbwN0GWjN6MiDJf8ADslwtrqMxbScvQYdc3yb6VCVwYxCLnM/lIdpwBbbpiuhI4iyty/MYxUXmTXy0aCcL9k8SHoY0oJ0d7qNVnS9e9zyh9j/xlvIZXIAzc4mlqROzPfmyz0nP7isyoCxFWrVA62ynTBzvR0J6SXUoFxcmBuGnXaIxK0CNyu5BNCIoiek+88VY9dFALdua2TFub2MfFhATcZdcImpnuSNrpmkJIal9G9BF5MK2FlzNxf1e2AowlJJE0Q6yUGHMF9/Hc7+L2SLDjBX0I6SKMoYjqHe22Ia8fSMR8oZW6FYvz8EPpUyJJDc9nW7QHM6TX82/ra1tWz7WqE01l8H0KM4UqRgs5BOwzLgj7

Xem thêm: Top 15 Bộ Phim Về Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai Hay Nhất Mọi Thời Đại

FTBmhSqVoQWP932C+esP293UGBbxnZsj1CaCde7BPU5D84ORP4BZ96zUSLlVKCVWuTB25JFCklYnMNkoTST8qwKB5qe6Sdu2Wv5lXa7bBmwme9FbUqHT5ZhDcNAnmg7sv/qONwpkFmjDEV4XnE/w+F2PrvbdMXGoOiroCBJ3dB97SbA0hutCIKxPlPghBn2T9XgUNgkOzIhhn7JpQHXpFNdGVJLW/jS1MapqTs91Zckmr08/hanmmcDmwee97N1TiucVStG58Cs6PocjbaeIFycDJEJ89az8f7V1/o46XhpHAqFix95NOdYKDsFbxVvFJMmwiR5OEAZmL6P3heqgor4H4f/FDjWM2AwTBOhYIS0Rv8/KcQ53yA/N53Iqz7vYOXeGJXGHCiepx4kiBne63nLOYCalrx+Gsvi2n9UkLYr0RiK3wi2mdlw08fGVQIrTEkBIt/TJP2xci5cewQGeXfNQ22tbHsDsfUFyO1IutfzafhHVxmy8qbw+g8aE9bpkLApe4JVRzFPqCG2Otj6buoJ1fYtPuM3pnfL4vqMc9fNhiEkzKBo2lRMPjSXIv0b+LpatU7iI4xHmFXfYsXgMdWGhnsSTqTZOmuDeKUFNFdHujN000CGxG8cv5GK11+5yRTwHCk6IHACt/UgClPjf1d8E3GrPqS2c+Rk+9FfReRIWIYomvF3LspG+bciIXw==
B7myfCPS1YpcM55j/67sBcKbHpBqxGPiBmBM9vuPO600C1gKRHTl2gcJq2daKCj78eWK5ITLyGyOeNUojPG9Rk/CVGWdQptjpr2N7IvwaL8mefNAlu/ZJEUNvka1OuKlvKjM6I2fEGeTpAQDFwH2Ux5aAaJs2ZJzcyNhkmGWtdS3WLAoD5dXOusBkHB6HJXGo9XH0Noszntvnx0ZGnxwBxaTMluYP/tD0m53rQw9YEB9vYQ/BMj73CFgnOun45WOUw5TVHtO9SG14jomjtl61vN59BskvTk1obgyrTvXz0pdILqzk43t69dDEtJcC99aKNy/1D9v4+KSCKmxS2mkY3d/M0xov6LXxdRKStR/Ku5W1MlgAYR2CdaNNfU/h62Qkg5SNnE3+sFtTvEsBj/pXqBfIXov7DiaEze5wgj9+MTqdySwgnbkUJKxYLOsB93xA7NIoEMPP2xckZi1CULWXNRajbP6XQKocOuhYZJgvLTR1FoBWWDnqoYGy4Ses2XjyRZRsyIp4QemEG2PonDVN/p6c2+dmsJYgjM19Hmn/hW8iEkRa1SlT5xCAl3luUod7patU7OO6hChRGHRPqSlkZihnuyI7mZSMYIQKV7NjjDvwtl8Yu6kWY9sShN71+9QXvROXkmqnpvoGQ0Y3HcNswdK0yNFe93S/frw8lGENbJX9glmYYQ29I/g7gAKFZVkGQlqdVWfBKC1mrR7Mz0pKUxIUzHOf58lDXU+GXjfMarJ6ybipQaCUsrVJhXhjDZIzfAIwTq5yjwpl8sCn+C8hYSm2TGoHoxdgsjawxN7TtwQBXqxTrXWV+A2dMT+xJEabEhsM2zk1SrpqMAIvUbSzPy8tn0n7VbdcJRTsaidXI2MF2oUm0u7UQgg9t4TYyV3LnTAKmT98Ucdz4MfYTjM2QOxIfgYJDscODwFvB61415Fn6+7TTRXM0uJq6WtVhQ6e4tQAOzJz8LIy1X0g8QAbjG/hQwAbT7DuPYTPHfEb4V8lD2HnG45p4u2c9K4yCYw0fQ5HxRY1dAx/UR2ALoAFwb8zCae338sP0wodO6Hv5Bh3TOmPpDutbdQQSfPQTlxrJDvu2uHHBobgyJt1dKwHFpg2n15TNqcN5Cx/lLXNTv61ZaeH4BuB4lTy0WMCJlUzt06AaruMEWa+wBnmVd4WOF6k+qekEsDKFm/o9HsxTW6tG/EzMU0aSDa9x8O0KvyxfgX1uLDPXaDJ/5gXWW6e4tFVQzjbKPIKyRE+vfL6MOBYlY5p4+sjx5GNcJRSMyk1wv8KHO5lfOZrfJNZolcaS+SnJLYEyz46o4Gc/+59cigoEiPE/0d0QTtRal97HnR0RAep0zs3LbM9YbASmGKPzjPr3kYWV4cid0qdFznrtS9QJLFoWwAZeFh+hzBic/dUOMWFd7xWknS7inUrMPfY1+81Llfd5BI4IaZ0SR4/WwK8O8Fvd09i+H37e/p4SLFTmbZrqNP+JRVLZxDB4QGEvFGFDfLbD/BOmWcSoKhWhKvOHxMeIHQ3G4YdJEiuZWjlnJjsjbg88oCejx3qTrNoA7JucApGhBUgMiWMmLlSs7g0y2fMiTuVnTGvx+GjZi1U91WHk5e3TvdcmLWmN0K/0vRLIcj5aDRuxg9ZOtTn1o+SA0leYqNy+g0Cvhkg7gvpozYAm4ZdYpZPCzKZPg3yNgxFCA/p4s6ORmmZ624yJ/ZDQANhRndST5mTFe4Iavne4IwjdmdFPlbxfb5VaaPDIP3UPJiZRZk4mnjnF7FZup7RUAYJObi/K05aXkk2bH/FmNxf8CrUNBVAKteN/zyDhviTQAtThFP+jP1BSGvucg4E6PlLwcn4yLhPYdjpeVfp83MqiiMsKff70Gnxkl37xPdjs3fNO6+HG+cCWu2AWzOdPjyO0nuOejtZmDqOWIR+mL9RjHR8ETUCcLfnUWOCgBhf0v7M7aXig7ZDmZ7weAmvBWiXeKeN6NqbEcH0uYab5Am0oSASgibNqo6OPDLxuU30DLij+lMgNDJF4J5/IrMS9xzel6GpSkjmM/KRpLeqlIMdsE61pYZCkbiw4YPLgRJ8YXvSNrzl0JYyIRZNeezqDdAl/K+k9gt8ZFsJNguWfmZkKbsublVlu/2R7DjBW0IQ3BFOR9NFqB3+W0eAJUpIUkyjmK+vwbqGyXiRgDiQldjgi4Eu7XtLAhz5M46mZ4FJz2Pk9yH59R4UvCX7MZ+xRgEWef8GTxV1TGLrIplJ4XSR1VTYaHPgRJ+NhjyhMttPw7/RmgGP7jS564xms29BGTaWTaUkl1GPRNt3aNSNITc33rb0b1cHG/iu8IkeGU7