"GIAY


*

Giày đá bóng Nike Mercurial SuperflyX VI Elite TF- Black/ Metallic Gold AH7374-077, mã sản phẩm AH7374-077, một cực kỳ phẩm cao cổ thật sự… giày bóng đá bao gồm hãng, giầy bóng đá cao cổ, giầy đá nhẵn Nike cao cổ, giầy bóng đá sảnh cỏ nhân tạo, upper có tác dụng từ tua Nike Flykinit …

*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077
*
Nike Mercurial Superfly VI Elite TF – Black/ Metallic Gold AH7374-077