7 76 tỷ - diện tích s khủng - kinh doanh sắm sửa / dịch vụ thuê mướn trọ 08LX: bán nhà đất + trọ hẻm mặt đường 5, phường Linh Xuân, hẻm 6m, công ty 1 1 lầu + 5 phòng trọ (có lối đi riêng) dịch vụ thuê mướn * ứng dụng xung quanh: Thông chợ Linh xuân hướng dự phóng 12m
7 76 tỷ - diện tích s khủng - kinh doanh sắm sửa / cho thuê trọ 08LX: bán nhà đất + trọ hẻm mặt đường 5, phường Linh Xuân, hẻm 6m, bên 1 1 lầu + 5 phòng trọ (có lối đi riêng) cho thuê * app xung quanh: Thông chợ Linh xuân hướng dự phóng 12m


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *