Một Bể Kính Nuôi Cá Dạng Hình Hộp Chữ Nhật

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật cóchiều dài 1,2m,chiều rộng 60cm,chiều cao 80cm.

Bạn đang xem: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật

a> tính diện tích kính dùng làm bể cá đó.

b> tínhthể tích bể cá đó.

c> mực nước trong bể bằng 3/4c chiều cao của bể.tính thể tích nước trong bể đó <độ dày kính không đáng kể>


*

a) Đổi 1,2 m = 120 cm

Diện tích xung quanh của chiếc bể cá đó là :

( 120 + 60 ) x 2 x 80 = 28 800 ( m2)

Diện tích kính dùng làm bể cá đó là :

28 800 + ( 120 x 60 ) = 36 000 ( m2)

b) Thể tích của bể cá đó là :

120 x 60 x 80 = 576 000 ( cm3)

c) Thể tích nước trong bể đó là :

576 000x\(\frac{3}{4}\)= 432 000( cm3)

Đáp số : a) 36 000 m2

b) 576 000 cm3

c) 432 000 cm3

Tham khảo nha !

Chúc bạn học giỏi !

^^


*

Đổi 1,2 m = 120 cm

a ) Diện tích xung quanh của bể cá đó là :

( 120 + 60 ) x 2 x 80 = 38800 ( cm2)

Điện tích đáy bể cá là :

120 x 60 = 7200 ( cm2)

Diện tích kính dùng làm bể cá đó là :

38800 + 7200 = 46000 ( cm2)

b ) Thể tích của bể cá đó là :

120 x 60 x 80 = 576000 ( cm3)

c ) Thể tích nước trong bể cá đó là :

576000 x\(\frac{3}{4}\)= 432000 ( cm3)

Đáp số : . . .


Đổi: 1,2m = 120 cm

a. Chiều dài mặt bên của bể cá hình hộp chữ nhật:

(120 + 60) x 2 = 360 (cm)

Diện tích xung quanh bể cá hình hộp chữ nhật là:

360 x 80 = 28800 (cm2)

Diện tích mặt đáy của bể cá hình hộp chữ nhật là:

120 x 60 =7200 (cm2)

Vậy, số diện tích kính cần để làm bể cá hình hộp chữ nhật là:

28800 + 7200 = 36000 (cm2)

b. Thể tích của bể cá hình hộp chữ nhật là:

V = 120 x 60 x 80 = 576000 (cm3)

c. Thể tích nước trong bể đó là:

V = (576000 : 4) x 3 = 432000 (cm3)

Đáp số: a.36000cm2

b.576000cm3

c.432000cm3


Đúng 1
Bình luận (0)

Đổi : 1,2 m = 120 cm

a) Diện tích xung uanh của bể là :

( 120 + 60 ) . 2 . 80 = 28800 ( cm2 )

Diện tích kính làm bể là :

28800 + 120 . 60 = 36000 ( cm2 )

b) Thể tích của bể cá là :

120 . 60 . 80 = 576000 ( cm3 )

c) Thể tích nước trong bể là :

576000 :4 . 3 = 432000 ( cm3 )

Đáp số : a) 36000 cm2

b) 576000 cm3

c) 432000 cm3

mọi người k cho mình nha !


Đúng 1
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 1,2m,chiều rộng 60cm, chiều cao 80cm.a.tính diện tích kính dùng làm bể cá độ bể cá không có nắp .b.tính thể tích bể cá đó.c.mực nước trong bể cá bằng 3phan4 chiều cao của bể.tính thể tích nước trong bể đó độ dày kính không đáng kể
Lớp 5 Toán
0
0

một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 1,2m,chiều rộng 60cm, chiều cao 80cm.

a.tính diện tích kính dùng làm bể cá độ (bể cá không có nắp).

b.tính thể tích bể cá đó.

c.mực nước trong bể cá bằng 3phan4 chiều cao của bể.tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)


Lớp 5 Toán
15
0

Một bể kính nuôi cá có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. Tính:

a) Diện tích kính dùng làm bể cá đó (không có nắp)

b) Thể tích bể cá đó

c) Mực nước trong bể cao bằng 3 4 chiều cao bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)

*


Lớp 5 Toán
1
0

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m , chiều rộng 60cm , chiều cao 80cm.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Chương 1 Hình Học 9 Ôn Tập Chương 1 Phần Hình Học

a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể cá không có nắp ).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) Mức nước trong bể bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó ( độ dày kính không đáng kể ).


Lớp 5 Toán
3
0

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m chiều rộng 60cm, chiều cao 80cm.

a. Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó (bể cá không có nắp)

b. Tính thể tích bể cá đó

c. Mực nước trong bể bằng3/4chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể).

giup mk nhe


Lớp 5 Toán
1
0

Một bể kính nuôi cá có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó ( bể không có nắp)

b) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)


Lớp 5 Toán
8
0

một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m chiều rộng 60cm, chiều cao 80cma)Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó(bể cá không có nắp)B)Tính thể tích bể cá đó.c)Mức nước trong bể cá bằng 3 phần 4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dài kính không đáng kể)


Lớp 5 Toán
5
0

Một bể nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 60cm, chiều cao 80cm.

a) Tính diện tích kính làm bể cá đó (bể không có nắp)

b) Tính thể tích bể cá đó

c) Mức nước trong bể bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó ( độ dày kính không đáng kể)


Lớp 5 Toán
17
0

1 bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m chiều rộng 60cm chiều cao80cm a tính S kính dùng làm bể cá đó (bể cá ko có nắp) b tính thể tích bể cá đó mức nước trong bể = 3/4 chiều cao của bể tính thể tích nước trong bể đó ( dộ dày kính không đáng kể


Lớp 5 Toán
0
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)