+ Bản dịch phi thương mại, ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP của artist.+ Vui lòng không mang ra khỏi ongirlgames.com và facebook của Trứng Ốp Đường.

Pass: Đặt pass chủ yếu là vì vấn đề thuần phong mỹ tục, pass siêu đơn giản, tên nguyên tác, không hoa, không dấu, không cách.