Season 1

S01E01 Episode 01 Glap Kam Sia Part 1 November 5, 2015 S01E02 Episode 02 Glap Kam Sia Part 2 November 12, 2015 S01E03 Episode 03 Kid Teung Chun Mai Way Lah Tee Tur ... Part 1 November 19, năm ngoái S01E04 Episode 04 Kid Teung Chun Mai Way Lah Tee Tur ... Part 2 November 26, 2015 S01E05 Episode 05 Pae Jai Part 1 December 3, năm ngoái S01E06 Episode 06 Pae Jai Part 2 December 10, 2015 S01E07 Episode 07 Roun Reang Leau Gern Part 1 December 17, năm ngoái S01E08 Episode 08 Roun Reang Leau Gern Part 2 December 24, 2015 S01E09 Episode 09 Roun Reang Leau Gern Part 2 (Rerun) December 31, 2015 GMM One
S01E10 Episode 10 Gaun Hin Gaun Nun Part 1 January 7, năm nhâm thìn S01E11 Episode 11 Gaun Hin Gaun Nun Part 2 January 14, 2016 S01E12 Episode 12 Kawee Bod Kao Part 1 January 21, năm 2016 S01E13 Episode 13 Kawee Bod Kao Part 2 January 28, năm nhâm thìn S01E14 Episode 14 Rao Mee Rao Part 1 February 4, 2016 S01E15 Episode 15 Rao Mee Rao Part 2 February 11, năm nhâm thìn S01E16 Episode 16 Khon Mai Mee Sid Part 1 February 18, 2016 S01E17 Episode 17 Khon Mai Mee Sid Part 2 February 25, năm nhâm thìn S01E18 Episode 18 La Ok Part 1 March 3, 2016 S01E19 Episode 19 La Ok Part 2 March 10, 2016 S01E20 Episode 20 Long Aey Part 1 March 17, 2016 S01E21 Episode 21 Long Aey Part 2 March 24, năm 2016 S01E22 Episode 22 Mai Khaeng Ying Phae Part 1 March 31, năm 2016 S01E23 Episode 23 Mai Khaeng Ying Phae Part 2 April 7, 2016 S01E24 Episode 24 Kong Derm Part 1 April 14, năm nhâm thìn S01E25 Episode 25 Kong Derm Part 2 April 21, năm 2016 S01E26 Episode 26 Special April 28, năm nhâm thìn S01E27 Episode 27 Reu Doo Raun Part 1 May 4, năm nhâm thìn S01E28 Episode 28 Reu Doo Raun Part 2 May 5, năm nhâm thìn S01E29 Episode 29 Reu Doo Raun Part 3 May 11, năm nhâm thìn S01E30 Episode 30 Reu Doo Raun Part 4 May 12, năm nhâm thìn S01E31 Episode 31 Reu Doo Raun Part 5 May 18, năm nhâm thìn S01E32 Episode 32 Reu Doo Raun Part 6 May 19, 2016 S01E33 Episode 33 Su Kha Yu Hon dai Part 1 May 25, năm 2016 S01E34 Episode 34 Su Kha Yu Hon dai Part 2 May 26, năm nhâm thìn S01E35 Episode 35 Su Kha Yu Hon dẻo Part 3 June 1, năm nhâm thìn S01E36 Episode 36 Su Kha Yu Hon dai Part 4 June 2, năm 2016 S01E37 Episode 37 Peuan Sanit Part 1 June 8, năm nhâm thìn S01E38 Episode 38 Peuan Sanit Part 2 June 9, năm 2016 S01E39 Episode 39 Peuan Sanit Part 3 June 15, năm nhâm thìn S01E40 Episode 40 Peuan Sanit Part 4 June 16, năm nhâm thìn S01E41 Episode 41 Prom Likit Part 1 June 22, 2016 S01E42 Episode 42 Prom Likit Part 2 June 23, 2016 S01E43 Episode 43 Prom Likit Part 3 June 29, 2016 S01E44 Episode 44 Prom Likit Part 4 June 30, năm 2016 S01E45 Episode 45 Kaub Koon Tee Ruk Gun Part 1 July 6, 2016 S01E46 Episode 46 Kaub Koon Tee Ruk Gun Part 2 July 7, 2016 S01E47 Episode 47 Kaub Koon Tee Ruk Gun Part 3 June 13, năm 2016 S01E48 Episode 48 Kaub Koon Tee Ruk Gun Part 4 July 14, 2016 S01E49 Episode 49 Kon Mai Jum Pen Part 1 July 20, năm nhâm thìn S01E50 Episode 50 Kon Mai Jum Pen Part 2 July 21, năm nhâm thìn S01E51 Episode 51 Kon Mai Jum Pen Part 3 July 27, năm nhâm thìn S01E52 Episode 52 Kon Mai Jum Pen Part 4 July 28, năm nhâm thìn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *