Chữ A Di Ðà, nguyên tiếng Phạn phát âm là Amita, dịch ra chữ hán là “Vô Lượng”, tức là nhiều lắm, chẳng thể nào nói hết được. Ðức Phật say mê Ca chỉ sử dụng một nghĩa Quang với một nghĩa Thọ nhưng thâu nhiếp được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong quang quẻ (sáng suốt). Ánh sáng sủa thì yêu cầu sáng khắp cả mười phương, nơi nào cũng sáng. Lâu (sống lâu), thì cần sống mãi trong cả vô lượng kiếp, kiếp nào cũng vẫn sống.

*

Trong gớm A Di Đà, Đức Phật dạy thọ mạng của Phật A Di Đà và nhân dân nơi nhân loại Cực Lạc của Ngài đầy đủ vô lượng vô biên, ngôi trường cửu, ko thể đo lường và tính toán được và hoàn toàn tùy theo bản nguyện. Chúng sinh không biến thành lão-bệnh-tử làm trở xấu hổ công phu, khỏi đề xuất vô hay làm cách quãng đạo hạnh. Bởi vậy nhân dân cõi nước rất Lạc phần lớn dự ngôi Bất thoái, nghĩa là đã vượt ra ngoài vòng sinh tử. Đây là pháp thân thường xuyên hằng chứ không cần là thân hữu vi.

Bạn đang xem: Kinh vô lượng thọ là gì

Tâm tính của con tín đồ nó soi sáng sủa (là Chiếu) mà lại nó hay yên yên ổn (là Tịch), do đó nó tạo thọ mạng (sống lâu). Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của chổ chính giữa tính, cho nên vì thế thọ mạng của Phật cũng vô lượng (sống thọ mãi xuyên suốt cả 3 chiều thời gian, không nghe biết ngày như thế nào là hết).

*

Thọ mạng của Pháp thân không tồn tại lúc bắt đầu (là vô thủy), không có lúc cùng tận (là vô chung). Thọ mạng của Báo thân thì bao gồm khởi thủy, mà không có chung cùng. Nhì Thọ mạng ấy, thời vị Phật nào cũng giống nhau, nhưng lại thọ mạng của Ứng hòa mình thì phải tùy nguyện, tùy cơ của từng vị mà gồm dài ngắn, chẳng như thể nhau. Trong 48 đại nguyện của ngài Pháp Tạng, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, tất cả một nguyện rằng: “Thọ mạng của Phật và của dân cõi Phật đều đề nghị vô lượng”. Nay Ngài đang thành Phật, Ngài được như nguyện của Ngài, cho nên vì vậy Ngài còn tồn tại danh hiệu là Vô Lượng Thọ.

Lược giải lời dạy của Đức Phật về thương hiệu Vô Lượng Thọ

Hán văn: Hựu, Xá Lợi Phất! Bỉ Phật thọ mệnh, cập kỳ quần chúng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, ráng danh A Di Ðà.

Xem thêm: Thuốc Trấn Kinh An Có Tốt Không, Tin Đồn Lừa Đảo

Việt dịch: Lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi! Phật kia cùng với nhân dân của Ngài, sống thọ vô lượng vô biên cho tới a - tăng - kỳ kiếp cần yếu kể xiết. Vì thế nên hiệu là A Di Ðà.

*

Chữ “a tăng kỳ” là tiếng Phạn, chữ thời xưa là vô lượng, vô biên, phần lớn là gần như danh từ bỏ số đếm. Ứng hóa thân trên đây tuy nói là vô lượng (không có hạn lượng) nhưng thực chất vẫn tất cả một hạn lượng. Dẫu vậy đã biết 3 thân của Phật chẳng bắt buộc là một, chẳng cần là khác nhau, thì Ứng hòa mình của Phật A Di Ðà đây cũng có thể là thân sống thọ vô lượng!

Chữ “cập” là “lược qua ko nói đến”, nghĩa là: Ở dưới Phật còn có rất nhiều vị tình nhân Tát từ bỏ ngôi Ðẳng Giác trở xuống, rồi new đến nhân dân.

Chữ “kỳ” là “đồng thể”, “thể chất”, nghĩa là thọ mạng của người dân Phật cũng giống như thể hóa học thọ mạng của Phật.

Vậy ta cần hiểu rằng: thương hiệu A Di Ðà (là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ) đều bởi căn phiên bản của chúng sinh nhưng lập ra. Vì rằng chúng sinh cùng với Phật là đồng đẳng ngang nhau, thì mới có thể khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A Di Ðà được phần Chiếu của trung tâm mình cùng với Quang minh của Phật tương ưng có tác dụng một, với được thọ mạng của bản thân cùng một thể chất với phần Tịch của Phật.

*

Cũng vì có nghĩa Vô Lượng thọ như thế, vì vậy người dân ở nhân loại Cực Lạc phần đa là bồ Tát nhất Sinh bổ Xứ, nghĩa là: duy nhất lần sinh sang trọng đấy rồi sống thọ mãi cho đến ngày thành Phật, không hề phải sinh đến lần lắp thêm hai! Đây chính là điều kiện toàn hảo duy nhất để thực hành trưởng dưỡng trọng điểm linh, thành công Phật quả!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *