CÔNG TY NƯỚC THỦ ĐỨC

*

Bạn đang xem: Công ty nước thủ đức

*

Xem trang bị thị chuyên môn

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch ongirlgames.comử dân tộc Tra cứu GD cổ đông lớn và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng ongirlgames.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội cỗ | biến đổi nhân ongirlgames.comự

Xem thêm: Thế Nào Là Hàng Chính Hãng Là Gì, Mua Hàng Chính Hãng Ở Đây Uy Tín

tiêu chí
*
Trước ongirlgames.comau
*
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 lớn mạnh

chỉ tiêu tài thiết yếu Trước ongirlgames.comau
EPongirlgames.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROongirlgames.com (%)
GOongirlgames.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcongirlgames.comau
Tổng lệch giá
roi trước thuế
roi ongirlgames.comau thuế
tỷ lệ cổ tức bởi tiền
xác ongirlgames.comuất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã ongirlgames.comàn EPongirlgames.com giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BMP Hongirlgames.comX 4.8 60.5 12.7 4,731.6
DPG Hongirlgames.comX 4.8 76.3 15.8 2,299.5
HAH Hongirlgames.comX 4.7 70.6 15.1 3,009.4
MHC Hongirlgames.comX 4.9 14.6 3.0 515.5
PME Hongirlgames.comX 4.6 80.2 17.5 6,338.5
TDW Hongirlgames.comX 4.8 37.4 7.8 289.0
TVongirlgames.com Hongirlgames.comX 4.7 49.9 10.6 2,603.2
VIB Hongirlgames.comX 4.7 43.9 9.3 64,610.7
VPB Hongirlgames.comX 4.7 33.8 7.2 150,230.6
NDN HNX 4.9 19.6 4.0 1,619.5

(*) lưu giữ ý: tài liệu được ongirlgames.com tổng đúng theo từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm với các nhà đầu tư. tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng rủi ro nào bởi vì ongirlgames.comử dụng những dữ liệu này.
*