Nhã Đan tiếp tục gặp mặt những chuyện 'đắng ngắt' do Hải Vy và fan cha phụ bạc gây ra, tuy vậy tất cả không là gì khi mặt cô đã bao gồm sự bảo vệ vô đk của tổng tài Gia Bách cùng với sự đối đãi thành tâm như bạn 1 nhà của Gia Khang.


Nhã u0110an (Minh Trang) ném ra 2 tu1ef7 u0111u1ec3 ru1eddi khu1ecfi công ty quu1ea3n lý gấp rút u0111u01b0u1ee3c Hu1ea3i Vy (Quu1ef3nh Hu01b0u01a1ng) lu1ee3i du1ee5ng u0111u1ec3 du1ef1ng chuyu1ec7n, tung tin trét nhu1ecd danh tiu1ebfng Nhã u0110an. u0110u1ed3ng thu1eddi, Hu1ea3i Vy tiu1ebfp tu1ee5c bêu xu1ea5u Nhã u0110an tru01b0u1edbc mu1eb7t Thái Huy (Tru01b0u1eddng Thu1ecbnh) cùng bu1ed1 mu1eb9, khiu1ebfn mu1ecdi ngu01b0u1eddi hiu1ec3u lu1ea7m là Nhã u0110an u0103n bám u0111u1ea1i gia u0111u1ec3 có u0111u01b0u1ee3c nhiều sang, danh tiu1ebfng.Thay vì lo cho phụ nữ ruu1ed9t, ông u0110inh Tuu1ea5n (Cao Hoàng) lu1ea1i chu1ec9 nghu0129 tu1edbi thu1ec3 diu1ec7n gia u0111ình buộc phải u0111ã gu1ecdi u0111iu1ec7n mu1eafng chu1eedi Nhã u0110an 1 tru1eadn cùng du1ecda su1ebd 'tu1ed1ng cu1ed5' cô ra nu01b0u1edbc ngoại trừ lu1ea7n nu1eefa. Nhã u0110an phu1edbt lu1edd lu1eddi cu1ea3nh cáo cu1ee7a ông.u0110u1ec3 tu1ecf lòng cu1ea3m kích su1ef1 góp u0111u1ee1 cu1ee7a Gia Bách (Kenny Koo), Nhã u0110an muu1ed1n nu1ea5u 1 bu1eefa cu01a1m thu1ecbnh sou1ea1n u0111ãi thân phụ con tu1ed5ng tài. Gia Bách và nhỏ nhắn Gia Bu1ea3o (Huy Khang) liu1ec1n u0111òi theo Nhã u0110an u0111i siêu thu1ecb. Hình u1ea3nh 'gia u0111ình cu1ef1c phu1ea9m'mu1ed9t nhà tía ngu01b0u1eddi cùng cả nhà u0111i cài su1eafm trong không gian hài hòa, vui vu1ebb khiu1ebfn ai chú ý cu0169ng ngu01b0u1ee1ng mu1ed9.

Bạn đang xem: Chọc tức vợ yêu tập 15

'Chu1ecdc Tu1ee9c Vu1ee3 Yu00eau' tu1eadp 15: u0102n tru1ed9m cu1ea3i xanh bu1ecb bu1eaft tu1ea1i tru1eadn, Nhu00e3 u0110an tru1ed1n sau lu01b0ng tu1ed5ng tu00e0i Gia Bu00e1ch u0111u1ec3 u0111u1ea5u khu1ea9u cu00f9ng Gia Khang 0Trên u0111u01b0u1eddng vu1ec1, Nhã u0110an ghé qua chung cu01b0 cu0169 cu1ee7a mình u0111u1ec3 lu1ea5y món gia vu1ecb cu1ea7n thiu1ebft, như thế nào ngu1edd u0111u1ee5ng u0111u1ed9 mu1ed9t đội côn u0111u1ed3 do ông u0110inh Tuu1ea5n mướn u0111u1ebfn u0111u1ec3 áp giu1ea3i cô tu1edbi gu1eb7p ông. Thu1ea5y Nhã u0110an bu1ecb bao vây, Gia Bách xuu1ea5t hiu1ec7n hu1ea1 knock out u0111ám côn u0111u1ed3. Giu1ecfi kinh doanh, rành công nghu1ec7, lu1ea1i gồm thu1ec3 'u0111i u0111u01b0u1eddng quyu1ec1n' xuu1ea5t su1eafc, tất cả u0111iu1ec1u gì nhưng tu1ed5ng tài không biu1ebft làm không?'Chu1ecdc Tu1ee9c Vu1ee3 Yu00eau' tu1eadp 15: u0102n tru1ed9m cu1ea3i xanh bu1ecb bu1eaft tu1ea1i tru1eadn, Nhu00e3 u0110an tru1ed1n sau lu01b0ng tu1ed5ng tu00e0i Gia Bu00e1ch u0111u1ec3 u0111u1ea5u khu1ea9u cu00f9ng Gia Khang 1Trong khi Nhã u0110an còn ngu01a1 ngác vì tu1ed5ng tài tất cả võ thì ông Tuu1ea5n xuu1ea5t hiu1ec7n, chu1eedi ru1ee7a ko ngu1edbt. Ông không thân mật tu1edbi chuyu1ec7n Nhã u0110an u0111u01b0u1ee3c bao nuôi mà chu1ec9 coi thường miu1ec7t vị cô chu1ecdn 1 ngu01b0u1eddi u0111àn ông 'trên ngu01b0u1eddi không 1 món u0111u1ed3 hiu1ec7u' nhu01b0 Gia Bách (thu1eadt ra tu1ed5ng tài diu1ec7n cu1ea3 'cây'u0111u1ed3 hiu1ec7u u0111u01b0u1ee3c u0111u1eb7t may riêng). Vì chưng không quan sát ra thân phu1eadn cu1ee7a tu1ed5ng tài Gia Bách yêu cầu ông Tuu1ea5n u0111ã su1ec9 nhu1ee5c anh, u0111e du1ecda cùng ra lu1ec7nh cho Nhã u0110an phu1ea3i nghe theo lu1eddi ông.Gia Bách không thèm nói 1 câu vu1edbi ngu01b0u1eddi u0111àn ông không biu1ebft tru1eddi cao u0111u1ea5t dày này, còn Nhã u0110an thu1eb3ng thu1eebng u0111ou1ea1n tuyu1ec7t vu1edbi ngu01b0u1eddi phụ vương bu1ea1c bu1ebdo. Cu1ea3 hai bu1ecf u0111i. Cho dù gu1eb7p chuyu1ec7n kế bên ý muu1ed1n nhu01b0ng tu1ed5ng tài Gia Bách vu1eabn cu1ea3m thu1ea5y vui phu01a1i phu1edbi bu1edfi vì trong khi cãi nhau vu1edbi ông Tuu1ea5n, Nhã u0110an u0111ã lu1ef1a chu1ecdn u1edf bên Gia Bách và gu1ecdi anh là'nhà tôi'nghe ngu1ecdt ngào vượt u0111u1ed7i!'Chu1ecdc Tu1ee9c Vu1ee3 Yu00eau' tu1eadp 15: u0102n tru1ed9m cu1ea3i xanh bu1ecb bu1eaft tu1ea1i tru1eadn, Nhu00e3 u0110an tru1ed1n sau lu01b0ng tu1ed5ng tu00e0i Gia Bu00e1ch u0111u1ec3 u0111u1ea5u khu1ea9u cu00f9ng Gia Khang 2Vu1ec1 tu1edbi nhà, phụ thân con tu1ed5ng tài tình nguyu1ec7n u0111eo tu1ea1p du1ec1 vào bu1ebfp phu1ee5 Nhã u0110an lu1eb7t rau, nu1ea5u cu01a1m. Mu1ed9t bàn u0103n thu1ecbnh sou1ea1n vu1edbi u0111u1ea7y u0111u1ee7 những món ngon nhanh lẹ u0111u01b0u1ee3c du1ecdn ra. Gia Bách khôn cùng ngu1ea1c nhiên vị ngu01b0u1eddi yêu nu1ea5u u0103n xuu1ea5t su1eafc không hề thua kém u0111u1ea7u bu1ebfp, còn Nhã u0110an thì bu1ed9c bu1ea1ch ru1eb1ng tru01b0u1edbc u0111ây cô chu0103m chu1ec9 hu1ecdc nu1ea5u u0103n do muu1ed1n bao gồm u0111u01b0u1ee3c tình cu1ea3m cu1ee7a 1 ngu01b0u1eddi u0111àn ông...Trò chuyu1ec7n 1 hu1ed3i, Nhã u0110an mu1edbi su1ef1c nhu1edb là thiu1ebfu món cu1ea3i xanh. Nghe vu1eady, Gia Bách bu1ea3o ru1eb1ng nhà em trai anh - Gia Khang (Lãnh Thanh) gồm tru1ed3ng 1 vu01b0u1eddn rau, cô có thu1ec3 sang mặt u0111ó hái thou1ea3i mái. Màn u0103n tru1ed9m rau khí thu1ebf cu1ee7a Nhã u0110an - Gia Bu1ea3o mau lẹ bu1ecb 'chính chu1ee7'phát hiu1ec7n. Gia Khang chu1ea1y sang bên anh trai u0111u1ec3 mu1eafng vu1ed1n.

Xem thêm: Top 3 Shop Quần Áo Bóng Đá Giá Rẻ Tphcm, Nhận In Áo Bóng Đá, Đồ Đá Banh Giá Rẻ Gò Vấp

'Chu1ecdc Tu1ee9c Vu1ee3 Yu00eau' tu1eadp 15: u0102n tru1ed9m cu1ea3i xanh bu1ecb bu1eaft tu1ea1i tru1eadn, Nhu00e3 u0110an tru1ed1n sau lu01b0ng tu1ed5ng tu00e0i Gia Bu00e1ch u0111u1ec3 u0111u1ea5u khu1ea9u cu00f9ng Gia Khang 3'Chu1ecdc Tu1ee9c Vu1ee3 Yu00eau' tu1eadp 15: u0102n tru1ed9m cu1ea3i xanh bu1ecb bu1eaft tu1ea1i tru1eadn, Nhu00e3 u0110an tru1ed1n sau lu01b0ng tu1ed5ng tu00e0i Gia Bu00e1ch u0111u1ec3 u0111u1ea5u khu1ea9u cu00f9ng Gia Khang 4Khán giu1ea3 u0111ã u0111u01b0u1ee3c thu01b0u1edfng thu1ee9c 1 màn khu1ea9u chiu1ebfn 'chu1ecb dâu - em chu1ed3ng' khôn xiết hài hu01b0u1edbc, u0111áng yêu: Gia Khang nhu01b0 1 u0111u1ee9a tru1ebb vu1eeba bu1ecb mu1ea5t món u0111u1ed3 yêu thích, còn Nhã u0110an và nhỏ xíu Gia Bu1ea3o không chu1ec9 u1ef7 thu1ebf tru1ed1n sau lu01b0ng tu1ed5ng tài u0111u1ec3 u0111u01b0u1ee3c bênh vu1ef1c ngoài ra 'tu1ed1'ngu01b0u1ee3c là Gia Khang keo dán kiu1ec7t lu1eafp cu1ea3 chuông báo u0111u1ed9ng vào vu01b0u1eddn. Khu1ecfi phu1ea3i nói, tu1ed5ng tài Gia Bách bênh vu1ef1c 'vu1ee3 con'chu1eb1m chu1eb7p!Giu1eadn du1ed7i chu1eb3ng u0111u01b0u1ee3c bao thọ thì Gia Khang u0111ã bu1ecb mê hou1eb7c bu1edfi nhu1eefng món u0103n vày Nhã u0110an nu1ea5u. Em trai tu1ed5ng tài hào hu1ee9ng chu1ee5p hình những món u0103n up lên trang cá thể u0111u1ec3 khoe vu1ec1 chu1ecb dâu tu01b0u01a1ng lai tài năng nu1ea5u u0103n vô cùng ngon. Ngay sau u0111ó là 1 trong chuu1ed7i nhu1eefng bình luu1eadn ngu1ea1c nhiên, khen ngu1ee3i không ngu1edbt tu1eeb bu1ea1n bè, gia u0111ình, ngu01b0u1eddi quen cu1ee7a anh em tu1ed5ng tài.'Chu1ecdc Tu1ee9c Vu1ee3 Yu00eau' tu1eadp 15: u0102n tru1ed9m cu1ea3i xanh bu1ecb bu1eaft tu1ea1i tru1eadn, Nhu00e3 u0110an tru1ed1n sau lu01b0ng tu1ed5ng tu00e0i Gia Bu00e1ch u0111u1ec3 u0111u1ea5u khu1ea9u cu00f9ng Gia Khang 5Ai cu0169ng hiu1ebfu ku1ef3 vu1ec1 ngu01b0u1eddi yêu cu1ee7a tu1ed5ng tài mu1eb7t lu1ea1nh Gia Bách. Trong bu1eefa u0103n, Nhã u0110an càng thêm cu1ea3m kích khi biu1ebft ru1eb1ng Gia Bách - Gia Khang u0111ã góp cô chu1ecdn u0111u01b0u1ee3c 1 ngu01b0u1eddi quu1ea3n lý nu1ed5i danh vào giu1edbi showbiz. Thu1ebf nhu01b0ng, sâu trong lòng cô cu0169ng tất cả chút bu0103n khou0103n vày biu1ebft ru1ed3i su1ebd u0111u1ebfn dịp mình phu1ea3i ru1eddi khu1ecfi nhà tu1ed5ng tài, không u0111u01b0u1ee3c u1edf bên phụ thân con Gia Bách - Gia Bu1ea3o mu1ed7i ngày.Cuu1ed1i tu1eadp 15, Nhã u0110an gồm mu1ed9t khu1edfi u0111u1ea7u mu1edbi u1edf công ty cu1ee7a Gia Khang, cùng vu1edbi quu1ea3n lý chuu1ea9n bu1ecb mang lại buu1ed5i hu1ecdp báo công bu1ed1 viu1ec7c cô gia nhu1eadp doanh nghiệp mu1edbi. Tu1eadp 16 Chu1ecdc Tu1ee9c Vu1ee3 yêu thương su1ebd tiu1ebfp tu1ee5c u0111u01b0u1ee3c vạc sóng cơ hội 20h thu1ee9 Tu01b0 11/11/2020.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *