English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vongirlgames.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) kín đáo subterranean; secret; clandestine; underground Văn kiện kín đáo Secret document Hầm kín Secret shelter Báo chí bí mật Underground press Tổ chức kín đáo Clandestine organization; underground Hoạt động kín trong vùng địch to engage in clandestine activity in the enemy area Rút vào kín To go underground secret; mystery; secrecy Chẳng bao gồm gì (gọi là ) kín cả It"s no secret xét nghiệm phá bí mật của vũ trụ to lớn explore the secrets of the universe những cuộc dàn xếp được thực hiện hoàn toàn bí mật The negotiations were carried out in the strictest secrecy hoàn toàn kín đáo (chỉ gồm hai người bọn họ biết nhau thôi) Between you & me and the gate-post Cái gì rồi cũng cho là kín đáo To be secretive about everything Điều tưởng là bí mật, mà lại thực ra ai ai cũng biết mở cửa secret Secrret; cladestine Văn kiện kín A secret document Công tác bí mật Clandestine activity Hầm bí mật A secret shelter, an underground Secret Giữ kín đáo quốc gia khổng lồ keep state secrets Lộ kín quân sự to leak military secret khám phá bí mật của ngoài hành tinh khổng lồ explore the secrets of the universe

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *